Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
22.01.2019
Srednji
GBP
1
8,399271
USD
1
6,530551
EUR
1
7,429155
Pliva banner
Home
Časopis broj 2/2011

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 31

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I/2011. godinu
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u ožujku za veljaču 2011.g. ,
 • Demografska i druga statistika o socijalnoj sigurnosti


NOVI PROPISI:


- Novosti u svezi ostvarenja prava na potpore PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

AKTUALNO:

 • Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2011.g. prema ZOR-u i prema KU,
 • Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. stom, za ordinacije sa više zaposlenih, za MBL, za ljekarnu….
 • Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti primarne zz, da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u minimalnom trajanju od 4 tjedna.
 • Model Rješenja o pravu radnika koristiti 1 dan GO za sve djelatnosti privatne prakse

  ZDRAVSTVENE ZANIMLJIVOSTI:

  - Novosti iz Europske unije

  POREZNI TRETMAN UPLAĆENH PREMIJA OSIGURANJA I ISPLATA OSIGURANIH SVOTA


ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   32 -48

 • Plaćanje PDV-a, prema zahtjevu DZ, u postupku ovrhe
 • Radni odnos na određeno vrijeme – njegovo ukupno trajanje, ako se konzumira sa prekidima, primjena u privatnoj praksi Hrvatske,,
 • Dilema, kakva prava ima radnik, kada iskazuje namjeru ostvarivati pravo na mirovinu, u odnosu na otpremninu – dilema, koju vrstu otpremnine?
 • Rad u poslovnoj jedinici, na dislociranoj adresi u odnosu na adresu sjedišta rada poliklinike/TD,
 • Izdavanje potvrda na traženje osiguranika za njegove osobne raznorazne potrebe, pravo naplatiti uslugu, da/ne?
 • Koncesija – na vidiku novi problemi, ovaj puta u odnosima sa općinama/gradovima i županijama….,
 • Raščišćavanje odnosa koncesionar u zakupu u DZ, glede korištenja opreme,
 • Da li se radi o diskriminaciji privatnika koji skrbi o manjem broju osiguranika i kao takav realizira i manja sredstva u odnosu na DZ, koji za privatnika/povratnika u DZ ostvari sredstva za puni standard, bez obzira na manji broj osiguranika o kojima će skrbiti?
 • Dežurstvo ZRPP za DZ,
 • Pravo žena na rad u statusu ZRPP i njeno pravo izbora kad će ostvariti pravo na mirovinu ,
 • Privatna praksa i zaštita na radu,
 • Da li se može očekivati prolongacija prava na rad u privatnoj praksii nakon navršetka 65 g života?

 IZ RADA UDRUGE   49 –56

 • Zapisnik za sjednice Povjerenstva za MBL od 11.04.2011.g

Dokumenti za download ili online pregled :

Zaštita interesa

Poslovne obavijesti