Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 3/2011

SADRŽAJ

INTERVJU – Martina Jerbić – Cecelja, dr. med. spec. ginekolog, Varaždin, Kolodvorska 20        2 - 5

POSLOVNE OBAVIJESTI   6 - 46

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-II/2011. godinu 
 • Što MMF zamjera Hrvatskoj ?
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u travnju za ožujak 2011.g. ,
 • Demografska i druga statistika o socijalnoj sigurnosti
 • Aktualna vrijednost mirovine, najniža mirovina i postotak usklađivanja mirovina


NOVI PROPISI:

 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, NN, 6/2011.g.,koji legalizira rad osnivača/vlasnika subjekta zdravstva i članova njegove obitelji bez ikakvog drugog pravnog osnova
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, NNH, 61/2011.
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, NN, 61/2011.g.,koji je stupio na snagu 11.06.2011.g.
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • MAXIMALNI IZNOSI PRIMJERENIH PLAĆA

AKTUALNO:

 • Trajanje GO i razdoblje njegovog korištenja
 • Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
 • Modeli Rješenja za GO sve djelatnosti pp,
 • Regres za korištenje GO/2011.g.,
 • Modeli Rješenja o isplati regresa za GO

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   32 -48

 • Obračun plaće m.s.,
 • Usklađenje plaće radniku, prema ugovoru o koncesiji, od poslodavca, koji je uključen u Mrežu JZS,
 • Naplata dane usluge korisniku, koja nije usluga liječenja i/ili koja nije povezana s liječenjem,
 • Prava i obveze ZRPP u području zaštite na radu,
 • „Saga“ o PDV-u se nastavlja………….,
 • Zakupac stana koji koristi u službene svrhe u DZ ima pravo da mu DZ/zakupodavac obavlja sve radnje na održavanju stanau uporabnom stanju,
 • Dr. med. fizijatar, službenik DZ – mogućnost uključenja u Mrežu JZS?
 • Domovi zdravlja izrađuju i predlažu na usvajanje/potpis nove ugovore o zakupu jedinice zakupa

 

Dokumenti za download ili online pregled : Zaštita interesa i Poslovne obavijesti