Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 4/2011

SADRŽAJ

INTERVJU – Ivana Blažević dr. med. Homeopatija centar, Zagreb        2 - 5

POSLOVNE OBAVIJESTI   6 - 21

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-VI/2011. godinu
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u kolovozu za srpanj 2011.g. ,
 • Demografska i druga statistika o socijalnoj sigurnosti
 • Aktualna vrijednost mirovine, najniža mirovina i postotak usklađivanja mirovina


NOVI PROPISI:

 • Zakon o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, NN, 114/11.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, NN, 61/2011.
 • Pravilnik o dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, NN, 114/11.
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   22 -48

 • „Problemi“ u svezi primjene članka 42. Zakona o zz
 • Poslovni odnosi koncesionara i HZZO-a,
 • Obveza koncesionara usklađivati plaću radnika u timu s dredbama KU za javno zdravstvo,
 • Rad umirovljenika po ugovoru o djelu u ZU tipa poliklinike,
 • Uvjeti za rad dr. med.spec, za naručitelja njegovog rada prema ugovoru o djelu, pored rada za javnu ustanovu,
 • ZRPP i ZU/TD za zdravstvenu djelatnost moraju ispunjavati uvjete za rad radnika na siguran način,
 • Plaćanje PDV-a na iznos zakupnine, 1. presuda Općinskog suda u Bjelovaru
 • Sporazumni prestanak ugovora o radu i korištenje GO,
 • Standard HZZO-a i NADSTANDARD koji bi morale osigurati JLS/JPRS,
 • Mogućnosti rada u ordinaciji, kada nositelja djelatnosti koji je ugovorni radnik pp mora zamijeniti drugi kolega iste struke, za vrijeme njegove odsutnosti,

IZ RADA UDRUGE       49 - 64

 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za MBL od 28. 06.2011.g.
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 16.07.2011.g.

Dokumenti za download ili online pregled : Zaštita interesa i Poslovne obavijesti