Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 1/2012

SADRŽAJ


POSLOVNE OBAVIJESTI   2 -15

 • Preliminarni podaci o iznosu prosječne mjesečne bruto plaće/radnik na radu u pravnim osobama RH, za 2011. g., te iznosa prosječne bruto plaće/godina,
 • Podaci koji Vam omogućavaju da si sami izračunate mirovinu, uzimajući u obzir i podatak o bruto plaći svih/2011.g. ,

          NOVI PROPISI :

 • Članak – Ante Gabrilo, dipl. oecc.: Izmjene i dopune poreznih zakona i Zakona o doprinosima (članak obuhvaća izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit i porezu na dohodak, te Zakonu o doprinosima),
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak.


           AKTUALNO :

 • Dar u naravi do 400,00 kn/radnik ili isto i poslodavac, tzv. Uskrsnica/ 2012.g.,
 • Model Odluke o ostvarenju prava radnika na dar u naravi „Uskrsnicu“,
 • Kako realizirati kupnju bona od trgovine, ako privatnik odluči radnicima realizirati Uskrsnicu na taj način?,
 • Specijalizacija dr. opće/obiteljske medicine prema odredbama Pravilnika …NN, 129/11.

  Članak Aleksandre Gabrilo, dipl. iur.: MIRENJE UMJESTO SUĐENJA – BUDUĆNOST RJEŠAVANJA SPOROVA

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   16 - 31

 • Zatražen je prijem delegacije Udruge kod ministra zdravlja o temama od interesa za privatnu praksu Hrvatske, poglavito koncesionara – vidi podnesak,
 • Teme za razgovor s ministrom zdravlja, s razradom svake teme.

 

IZ RADA UDRUGE       32 - 64

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 18. 02. 2012.g., sa prilozima:
        a) Završni račun Udruge za 2011.g., Program rada za 2012.g., Financijski plan za 2012.g.
        b) Odluku o visini cijene rada(plaće) ZRPP u dežurstvu/pripravnosti (naknada) prema rasporedu ravnatelja DZ, za 2012.g., računajući od 01.03.2012.g.)

Dokumenti za download ili online pregled : Iz rada udruge i popratni akt .