Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 2/2012

SADRŽAJ

INTERVJU

               Mr.sc. Svjetlana Rajković, dr. med. 2 - 5

POSLOVNE OBAVIJESTI   6 -38

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za 2011. godinu
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u veljači, za siječanj 2012.g. ,

          NOVI PROPISI :

 • Državni proračun za 2012.g., 24/12.,
 • Zakon o izvršenju Državnog proračuna, NN, 24/12.
 • Odluka o visini cijene rada u dežurstvu….nakon donošenja Državnog proračuna,
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zz iz obveznog zo, NN, 38/12.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zz iz obveznog zo, NN, 38/12.
 • Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu izdavanja uvjerenja osobama koje iz zdravstvenih razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu, NN, 42/12.,
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak


           AKTUALNO :

 • Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2012.g. prema ZOR-u i prema KU, a to je 30. 06. 2012.g.
 • Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr.. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih, npr. za MBL, za ljekarnu….
 • Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili mnimalnom trajanju od 4 tjedna.
 • Model Rješenja o pravu radnika koristiti 1 dan GO po svojoj želji, mimo rasporeda

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   39 - 57

 • Podrška inicijativi UPPZ DA SE Ustavni sud RH žurno očituje o tužbi UPPZ glede ocjene ustavnosti članka 71. Zakona o obveznom zo,
 • ZRPP vrlo često pod pritiskom svojih radnika primjenjuju pravna pravila propisana za rad službenika/namještenika za subjekte u vlasništvu Države/županije,
 • TD za zdravstvenu djelatnost i PDV,
 • Mrtvozorstvo, usluga kad ju obavlja ZRPP,
 • Pravna snaga rješenja ministra zdravlja o radu u pp na osnovi koncesije….,
 • Isplativost kupnje prostora jedinice zakupa u DZ, ako županija/grad Zgb oglasi prodaju prema Zakonu, NN, 125/11??,
 • Status pripravnika SSS, osobe koja je obrazovanje stekla u B i H,
 • ZRPP i dežurstvo/pripravnost za potrebe Zavoda za HMP,
 • Status ZRPP liječnika spec. u DZ,u smislu čl. 216. Zakona o zz – vratiti se u DZ ili sklopiti ugovor na tržišnim osnovama,
 • Veći opseg zz u odnosu na opseg utvrđen Zakonom i aktima HZOOa, kao i veća sredstva – obveza JLS/JPRS,
 • Posljedice neizvršavanja obveza ZRPP prema DZ, ako ZRPP ne plati po računima, koje, u dijelu nije posebno osporio

 

IZ RADA UDRUGE       58 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 08. 03. 2012.g.
 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva MBL-a od 12 . 04. 2012.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled : Zaštita interesa , Poslovne obavijesti i popratni akt .