Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 5/2012

SADRŽAJ

INTERVJU: Marina Lemaić, dr. med., spec. opće/obiteljske medicine, Ivanićgradska 38, 10000 Zagreb…………………… 2 - 5

POSLOVNE OBAVIJESTI   6 - 45

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-VII/2012. godinu,
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u rujnu, za kolovoz 2012.g. ,
 • Podaci o BDP po stanovniku po paritetu kupovne moći Indeks (EU-27=100),
 • Podaci o BDP po stanovniku u apsolutnom iznosu i prosjek za EU,
 • Novi mirovinski sustav – razmišljanja, prijedlozi, prema iskazu ministra rada i mirovinskog sustava,
 • Usklađenje mirovina prema najavi mini reforme.

          NOVI PROPISI :

 • Novi Ovršni zakon, NN, 112/12,
 • Modificirana je primjena obveza sudjelovanja dr. med./dr.med.dent. u radu COM/CDM,u smislu alternacije sa obavljanjem preventivnih pregleda, temeljem Izmjena Općih uvjeta ugovara o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN, 118/12,
 • Nove cijene specifične zdravstvene zaštite u/za ordinaciju medicine rada, za razdoblje 01. 11 do 31.12.2012.g.,
 • Novi obrasci za obračun plaće od 08. 12. o.g.,
 • Nova organizacija HZZO-a prema decentralizacijskom ustroju,
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak,
 • AKTUALNO: Isplata potpore radniku za kupnju dara djetetu/2012.,
 • Modeli Rješenja za isplatu potpore radniku za kupnju dara djetetu,
 • Isplata „Božićnice“/2012.,
 • Modeli Rješenja za isplatu „Božićnice“.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   46 - 58

 • Pojam radnog vremena u odnosima poslodavac/radnik prema ZOR-u.,
 • Imovina – nekretnine i pokretne stvari veće vrijednosti od 3.000,00 kn i rokom valjanosti duljem od godinu dana, pod posebnim je pravnim režimom kod izuzimanja iz Popisa subjekta i/ili likvidacije subjekta,
 • Grupna privatna praksa (GPP) i njen formalno-pravni status, te GPP, kao mogućnost organiziranja i korist za osnivače,
 • Dežurstvo i pripravnost…,
 • Potvrda koju izdaje ZRPP koncesionar osiguraniku na njegovo traženje, nije liječenje, nije isporuka dobara koja je povezana s liječenjem, pa slijedom toga ZRPP od naručitelja ima pravo tu uslugu naplatiti,
 • GO je pravo radnika koje izvire iz primjene ZOR-a,
 • Osiguranje NADSTANDARDA, dužna je osigurati JLS/JPRS.

IZ RADA UDRUGE       59 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 20.10.2012.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled :

Poslovne obavijesti,popratni akt, nova organizacija HZZO , novi obrasci za obračun plaće i Zaštita interesa.