Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 6/2012

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 40

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-X/2012. godinu,
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u prosincu, za studeni 2012.g. ,
 • Podaci o BDP po stanovniku po paritetu kupovne moći Indeks (EU-27=100),
 • Podaci o BDP po stanovniku u apsolutnom iznosu i prosjek za EU,
 • Novi mirovinski sustav – razmišljanja, prijedlozi, prema iskazu ministra rada i mirovinskog sustava,
 • Usklađenje mirovina prema najavi mini reforme.

          NOVI PROPISI :

 • Novi Zakon o koncesijama, NN, 143/12.,
 • Nacrt prijedloga Zakona o PDV-u,
 • Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u djelatnosti zdravstva – komentar – mr.sc. Ante Gabrilo,
 • Model akta o blagajničkom maksimumu,
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak,
 • Otkazan je Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN, 115/10. koji je zamijenjen s novim, NN, 141/12.
 • Ograničenja materijalnih prava za 2012. i 2013.g. prema I. Dodatku TKU, za službenike u javnom zrdravstvu,
 • AKTUALNO: Obradujte radnika i sebe prigodnim darom u naravi, u povodu Uskrsa, tzv. „Uskrsnicom“/2013., koji se ove godine slavi 31. ožujka,,
 • Modeli Rješenja za isplatu dara u naravi/“Uskrsnice“/2013.g.(radniku i sebi-vlasniku privatne prakse)

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   41 - 56

 • Primjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u dijelu koji propisuje da je ništetan ugovor u čijem kreiranju nije sudjelovao predstavnik vjerovnika….,
 • Radnik ima pravo dati otkaz ugovora o radu u bilo koje vrijeme, prema osobnom nahođenju,
 • U praksi se stavlja znak jednakosti između dežurstva i pripravnosti, što je pogrešno,
 • HZZO ima pravo tražiti podatke o troškovima poslovanja svog poslovnog partnera, pa to znači i ZRPP, koncesionara,
 • Aktualizira se kupnja ordinacije/MBL/ljekarne…., prema intencijama iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, kao i pitanje nasljeđivanja obavljanja djelatnosti privatne prakse,
 • Praksa MZ da se zahtjev za preseljenje ordinacije privatne prakse na novu poslovnu adresu tretira kao ponovno osnivanje privatne prakse je nezakonita (presuda Upravnog suda RH),
 • Obavljanje djelatnosti primarne razine zz u Mreži JZS, u statusu koncesionara – primjeri iz prakse,
 • Obračun i isplata plaća – primjeri iz prakse

IZ RADA UDRUGE       57 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 15.12.2012.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled :

Poslovne obavijesti,nacrt prijedloga zakona o PDV-u, Novi zakon o koncesijama i iz rada Udruge.