Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 1/2013

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 34

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-XII/2012. godinu,
 • Neto plaće i njihov utjecaj na status siromaštva/bogatstva građana prema prebivalištu u županijama/Gradu Zgb u RH,,
 • Suprotno porukama Svjetske banke, zdravstvena politika namjerava smanjiti udio privatnog sektora u ukupnom zdravstvu,
 • Međuzavisnost ulaganja u školstvo, odnosno za javno obrazovanje i stupanj bogatstva pojedinca i države,
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u prosincu,za studeni 2012.g.,
 • Analiza/komentar broja umirovljenika/broj zaposlenih,prosječnog trajanja radnog vijeka umirovljenika, troška za mirovine ili pokrivenost troška uplatama, udjela troškova za obračun/isplatu mirovina u BDP-u i.....,
 • Podaci o BDP po stanovniku po paritetu kupovne moći Indeks (EU-27=100),
 • Podaci o BDP po stanovniku u apsolutnom iznosu i prosjek za EU,
 • Novi mirovinski sustav – razmišljanja, prijedlozi, prema iskazu ministra rada i mirovinskog sustava,
 • Usklađenje mirovina prema najavi mini reforme,

          NOVI PROPISI :

 • Zakon o koncesijama, u primjeni za pružanje javnih usluga, NN, 143/12.,
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak,

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   35 - 45

 • Kada poslodavac ima opravdani razlog dati radniku izvanredni otkaz ugovora o radu??
 • Izračun cijene dežurstva za ZRPP, kada izračun predlaže DZ/Zavod za HMP, odnosno, kada izračun predlaže ZRPP prema cjeniku UPPZ,
 • Prijepori oko pitanja investicijskog održavanja poslovnog prostora u zakupu/podzakupu,
 • Primjena Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu za učinjenu težu povredu radne dužnosti u vrijeme, kada je radnik bio odsutan sa rada/poslodavac zbog bolovanja,
 • Neznanje ili polovično znanje, može kod člana koji je u statusu koncesionara izazvati različite, neutemeljene nedoumice, kako to potvrđuje primjer iz prakse,
 • Svaki ZRPP – poslodavac mora usklađivati plaću svom radniku s promjenama u svojoj „ekonomskoj snazi“ vezanim za primjenu KU za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske,
 • Član UPPZ koji pored prihoda iz ugovora sa HZZO-om ostvari prihod i od drugih nezdravstvenih usluga, mora izdati račun s PDV-om, ako je registriran u Registru obveznika PDV-a.

IZ RADA UDRUGE       46 - 68

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 09.02.2013.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled :

Poslovne obavijesti i iz rada Udruge.