Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 3/2013

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 49

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-II/2013. godine,
 • Podatak o prosječnoj neto plaći po županijama u RH i gradu Zgb.,
 • Analiza/komentar broja umirovljenika/broj zaposlenih, prosječnog trajanja radnog vijeka umirovljenika, troška za mirovine ili pokrivenost troška uplatama, udjela troškova za obračun/isplatu mirovina u BDP-u i....,
 • Prikaz prosječne godišnje plaće/radnik u RH, prema podacima HZMO, koju koriste za izračun mirovinske osnovice/osiguranik,

          NOVI PROPISI :

 • PDV u primjeni od 01. 07. 2013.g.,
 • Koncesionar i praksa HZZO-a – očekivanja i praksa, „Hladni pogon“ kao element stjecanja prihoda – dio ukupnog iznosa godišnje vrijednosti tima,
 • Model ugovora o skupnoj praksi – monovalentni,
 • Ako koncesionar ne sklopi ugovor o skupnoj praksi (sloboda odlučivanja), mora, pod prijetnjom sankcija za prekršaj, s kolegom iste struke/statusa ili njih više ili sa ZU - DZ, sklopiti ugovor o međusobnoj zamjeni, u smislu članka 155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak,

AKTUALNO– Izvršenje rasporeda korištenja GO/2013.g.:

 • Uvodne napomene,
 • Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja,
 • Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika,
 • Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse,
 • Regres za korištenje GO/2013.G.,
 • Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao poduzetnika,
 • RADNI ODNOSI PREMA ZOR-u,
 • Zamjena radne knjižice sa elektroničkim zapisom podataka,
 • „Šutnja uprave“ u pravnim sporovima, pripremila A. Gabrilo, dipl. iur.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   50 - 60

 • Status dentalnog asistenta, kada poslove dentalnog asistenta obavlja osoba koja nije m.s. i nije zdravstveni radnik,
 • Fiskalizacija u privatnoj praksi i s tim u svezi primjena cjenika usluga privatne prakse kada usluge naplaćujete gotovinom,
 • Na računu za obavljenu uslugu u ordinaciji i naplaćenoj u gotovini, prema pravilima o fiskalizaciji ne navodi se ime i prezime korisnika zdravstvene usluge,
 • Od 01. 04. 2013.g. HZZO je propisao novi model plaćanja rada subjekata primarne razine zz.,
 • ZRPP/koncesionar obvezan je raditi prema rasporedu tjednog rada, kako to utvrdi ravnatelj pripadajućeg DZ,
 • U javnom sektoru zdravstva od 01. 03. 2013., smanjene su plaće i neka materijalna prava radnika, u privatnoj praksi NE (prema KU za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske).
 • U kalkulaciji cijene rada, HZZO koristi koeficijente složenosti za zdravstvena zanimanja iz Uredbe o koeficijentima složenosti za izračun plaće, koje donosi Vlada RH, u pravilu za bazno zanimanje, npr. doktor medicine specijalist, medicinska sestra SSS, ne i druge koeficijente za izračun plaće službenika u javnim službama, sa znanstvenim i nastavnim zvanjima,
 • HZZO je izradio novu kalkulaciju cijene rada u primarnoj razini zz, pa i za tzv. hladni pogon, koji je trebao sadržavati punu – kalkuliranu plaću m.s., bez obzira na primitke od drugih elemenata cijene rada, kao što je primitak od „glavarine“, DTP postupaka i....
  Hladni pogon – puni iznos naknade, na kraju ipak dobiva samo onaj koncesionar koji zadovoljava uvjete iz članka 96. Odluke, NN, 23/13., 38/13 i 50/13., ne svaki
  koncesionar/ugovorni dr. med./dent. med.,

  Zadnja stranica – korice – objava sažetka o PDV-u,u primjeni od 01. 07. 2013.g. – obveza za zdravstvene ustanove – PRAVNE OSOBE, koje su obveznici plaćanja poreza iz dobiti, NE I ZDRAVSTVENI RADNICI PRIVATNE PRAKSE
 

Dokumenti za download ili online pregled :

  Poslovne obavijesti, popratni akt , zaštita interesa i Radna knjižica - elektronički zapis