Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 4/2013

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 30

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-VI/2013. godine,
 • Podatak o prosječnoj neto plaći po županijama u RH i gradu Zgb.,
 • Analiza/komentar broja umirovljenika/broj zaposlenih, prosječnog trajanja radnog vijeka umirovljenika, troška za mirovine ili pokrivenost troška uplatama, udjela troškova za obračun/isplatu mirovina u BDP-u i....,
 • Prikaz prosječne godišnje plaće/radnik u RH, prema podacima HZMO, koju koriste za izračun mirovinske osnovice/osiguranik,

          NOVI PROPISI – PRIMJENA I TUMAČENJE: I. Gabrilo, dipl. iur.:

 • PDV u primjeni od 01. 07. 2013.g.,
 • Koncesionar i praksa HZZO-a – očekivanja i praksa, „Hladni pogon“ kao element stjecanja prihoda – dio ukupnog iznosa godišnje vrijednosti tima,
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN, 80/13.,
 • Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, NN, 82/13.,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, NN, 73/13.,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, NN, 73/13.,
 • Zakon o medicinskim proizvodima, NN, 76/13. ,
 • Zakon o lijekovima, NN, 76/13.
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak,

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   31 - 55

 • Prijenos koncesije sa zdravstvenog radnika privatne prakse na ustanovu za zdravstvenu skrb, iste djelatnosti primarne razine
 • Izračun primjerene plaće radniku prema ekonomskoj snazi poslodavca –primjeri iz prakse,
 • Priziv savjesti mag. pharm. u ljekarničkoj djelatnosti u obavljanju poslova, da/ne? – primjer iz prakse,
 • ZRPP ima pravo sebi i retroaktivno obračunati prigodnu nagradu, Božićnicu,regres, kao i dar djetetu – teorija i praksa,
 • Nova metodologija obračuna vrijednosti rada ugovornog dr. med./dent. med.– hladni pogon, glavarina, DTP +....,
 • I radnici naših članova postavljaju pitanja o načinu obračuna njihove plaće –primjer iz prakse,
 • Zakupnina za ljekarne u zakupu DZ , stalno je predmet prijepora,
 • Pravilnik o radnom vremenu ZU koje imaju sklopljen ugovor sa HZZO-om,
 • U praksi, članovima Udruge je još uvijek problem izračunati trajanje GO svojeg radnika – razlika obračuna u RD prema KD
 • Ako ZRPP dođe u iznimne teškoće u poslovanju, može svom radniku obračunati/isplaćivati minimalnu plaću, za sve vrijeme dok traju takve iznimne poteškoće,
 • ZRPP, tzv. „čisti privatnik“ sam određuje raspored rada svoje ordinacije,
 • Trošak uviđaja u prostor i opremu ordinacije/ZU, u slučaju preseljenja, uvijek snosi nositelj djelatnosti privatne prakse ili ZU,
 • Troškovi specijalizacije dr. med.,
 • Promjene u pravima službenika u javnom sektoru zdravstva ne odnose se i na ZRPP člana Udruge,
 • Stručno usavršavanje ZR je njihovo pravo i obveza,
 • Pitanje ovrhe na sredstvima ZRPP, nakon donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
 • U zakup jedinice zakupa u DZ ulazi, ne samo prostor same ordinacije i sestrinske sobe, već i srazmjerni dio zajedničkih prostorija

IZ RADA UDRUGE   56 - 64         

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 29. 06. 2013.g.
 • Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 03. 07.2013.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Iz rada udruge, popratni akt , zaštita interesa