Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 5/2013

SADRŽAJ


INTERVJU: Natalija Beljo, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, Biskupa Kažotića 1 K, 10370 Dugo Selo   2 - 4


POSLOVNE OBAVIJESTI   5 - 44

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-VII/2013.. godinu
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u rujnu, za kolovoz 2013.g.,
  Čitajte članke:
 • U opticaju je/u javnoj raspravi Prijedlog novog Zakona o mirovinskom osiguranju, s naznakom najznačajnijih promjena,
 • HZMO je dobio ovlaštenje za kontrolu/reviziju novčanog primanja iz mirovinskog osiguranja, kako je najavljeno u tisku, npr. reviziju invalidskih mirovina i.....
  NOVI PROPISI – tumačenje/praksa u primjeni:
 • Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN, 80/13. – razrada pojedinih pravnih instituta,
 • Ugovora o djelu – obračun primitka od drugog dohotka izvoditelju usluga (honorara),
 • Primjene Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, u primjeni od 01. 01. 2014..
 • Primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, NN,125/13.,
 • Primjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN, 79/13.,
 • Primjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost,
 • Tumačenje intencija za primjenu iz prijedloga za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak, navodno u primjeni od 01. 01. 2014.g.
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • AKTUALNO: Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi za kupnju dara djetetu/2013.
 • Modeli Rješenja za isplatu potpore radniku/ZRPP za kupnju dara djetetu,
 • Isplata „Božićnice“/2013. radniku/ZRPP
 • Modeli Rješenja za isplatu „Božićnice“ radniku/ZRPP

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   45 - 62

 • Da li rad u poliklinici, prema ugovoru o djelu, u iznimnim okolnostima može zamijeniti rad prema ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, kako to propisuje za taj tip ZU članak 84. Zakona o zz ?
 • Inicijativa Udruge prema Ministarstvu zdravlja, upućena da isto preispita pravna rješenja za pojedine pravne institute u Zakonu o zz i podzakonskim propisima, s obzirom na promjene uvjetovane primjenom Direktiva EU i Uredbi Parlamenta EU, nakon što je RH stekla status članice EU, od 01. 07.o.g. i da pokrene promjene

IZ RADA UDRUGE   63 - 68         

 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 03. 10. 2013.g.
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 19. 10. 2013.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Iz rada udruge, poslovne obavijesti , dar djetetu , liječenje u inozemstvu i božićnica-regres.