Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 6/2013

SADRŽAJ


POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 30

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za I-IX/2013.. godinu
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćenim u studenom, za listopad 2013.g.,
  Čitajte članke:
 • Promjena izračuna aktualne vrijednosti boda od 01. 01.2014.g., prema novom Zakonu o MO, NN, 157/13.,
 • Izračun najviše mirovine – dileme, da li iznos limitira primjena Zakona o najvišoj mirovini iz 1998.g. ili primjena iznosa prema novom Zakonu?
 • Ostali primici koje ostvaruje osiguranik povećavaju osnovicu osiguranja za MO, utvrđenu na osnovi uplata doprinosa iz plaće,
          NOVI PROPISI – tumačenje/praksa u primjeni:
 • Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine, NN, 145/13.,
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u Mreži javne zdravstvene službe, NN, 4/14., u primjeni od 12. 01. 2014.g.,
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca, NN, 4/14.,
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Objava o visini minimalne plaće za razdoblje 01. 01. 2014 –31.12. 2014.g.
 • Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2014.g.
 • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa,

 

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   31 - 40

 • Na odnose HZZO-a i koncesionara od 01. 07. 2013.g. u sferi obveznog zdravstvenog osiguranja primjenjuju se odredbe novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN, 80/13,
 • Primjena članka 159. Zakona o zz glede prestanka privatne prakse koncesionara, kada navrši 65 g života po sili zakona i varijante, kako izbjeći za sebe tu/takvu mogućnost, česti su primjeri u praksi/iskustvu UPPZ
 • Reklamiranje zdravstvenih usluga je zabranjeno, no, isticanje obavijesti/informacija o radu – tko obavlja usluge, kada i u koje vrijeme u privatnoj praksi nije reklama, već obavijest/informacija i nije zabranjeno,
 • Od 01. 01. 2010.g. primjenom novog ZOR-a, utvrđeno je povoljnije pravo radnika na GO u odnosu na pravno rješenje iz prethodnog ZOR-a, važećeg do 31.12.2009.g.
 • Inicijativa HZZO-a da sudionicima skupne prakse – 5 u općoj/obiteljskoj medicini, a 7 u dentalnoj medicini – financira trošak još jedne medicinske sestre u općoj/obiteljskoj medicini, a još jednog dr. med. dent. u skupnoj praksi dentalne medicine,

IZ RADA UDRUGE   41 - 60         

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 01. 02. 2014.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled :

  Iz rada udruge, poslovne obavijesti , popratni akt , osnovice za obr. dop i zaštita interesa privatne prakse.     .