Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 2/2014

SADRŽAJ


POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 46

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I/2014. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, o prosječnoj vrijednosti satnice rada u zemljama EU, pa time i u RH, te podacima o udjelu broja sati rada/tjedan u teoretski mogućem broju sati rada/godina, o BDP-u/stanovnik, te komentar o realnosti visine plaće u RH u odnosu na ostvaren BDP, prema podacima za druge članice EU,
 • Podaci o mirovinama/prosječni broj i prosječni iznos za 2013.g. i podaci o korisnicima mirovine, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u ožujku2014.g. za veljaču 2014.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u III/14 mjesecu za II/14. te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik,
  Čitajte članke:
 • Rekalkulacija cijena usluga za ljekarničku djelatnost – prijedlog HZZO-u na usvajanje, s detaljnim obrazloženjem,
 • Primjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s iinvaliditetom, NN,157/13., u primjeni od 01. 01. 2014.g., s naputkom članovima koji zapošljavaju 20 i više od 20 radnika, kako primijeniti odredbe Zakona,
 • Pokušaji promjene zakupnog odnosa između DZ i zakupca koncesionara, u svezi plaćanja zakupnine, vezano za primjenu Odluke Ustavnog suda RH o ukidanju odredbi čanka 41. stavak 10. Zakona....., sa x komentara, e-mail poruka i odgovora i....,
 • Novosti iz Europske unije – mogućnosti dobivanja novca iz europskih fondova,
  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • AKTUALNO
 • Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2014.g. prema ZOR-u i prema KU, a to je 30. 06. 2014.g.
 • Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr.. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih, npr. za MBL, za ljekarnu…,
 • Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili minimalnom trajanju od 4 tjedna,
 • Model Rješenja o pravu radnika koristiti 1 dan GO po svojoj želji, mimo rasporeda

 

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   47 - 61

 • Obavljeni rad temeljem ugovora o djelu umjesto ugovora o radu – mogućnost i uvjeti za ozakonjenje takvo načina izvršenja poslova,
 • Posljedice donošenja Odluke Ustavnog suda RH o ukidanju čl.41. st. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji se odnose na plaćanje zakupnine .......
 • Razlika u vremenu stjecanja uvjeta poslovne sposobnosti za rad TD za zdravstvenu djelatnost u odnosu na uvjete za ostala TD,
 • Dežurstvo/pripravnost u DZ, stvar je prošlosti,
 • Obavljanje usluga iz djelatnosti ordinacije koncesionara, u radu izvan rasporeda rada za osiguranike HZZO-a.....,
 • Novost – od 01.01.2014.g. umirovljenik koji koristi starosnu mirovinu, može se zaposliti do ½ PRV uz zadržavanje prava na ostvarenje mirovine

IZ RADA UDRUGE   62 - 68         

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 05. 04. 2014.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled :

  Iz rada udruge i popratni akt.