Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 3/2014

SADRŽAJ

INTERVJU   2-6

 Poliklinika IMUNOMED prof. dr. sc. Vitomir Burek, laboratorijska iimunologija i medicinsko-biokemijski laboratorij, Krbavska 11/Lička 33 b, 10000 Zagreb

POSLOVNE OBAVIJESTI   7 - 53

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-II/2014. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, o prosječnoj vrijednosti satnice rada u zemljama EU, pa time i u RH, te podacima o udjelu broja sati rada/tjedan u teoretski mogućem broju sati rada/godina, o BDP-u/stanovnik, te komentar o realnosti visine plaće u RH u odnosu na ostvaren BDP, prema podacima za druge članice EU,
 • Podaci o mirovinama/prosječni broj i prosječni iznos za 2013.g. i podaci o korisnicima mirovine, sa zaštitnim dodatkom, isplaćenim u travnju 2014.g. za ožujak 2014.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u IV/14 mjesecu za III/14., te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik,

          NOVI PROPISI:

 • Novi Zakon o zaštiti na radu, objava NN, 71/14. u primjeni od 19. 06. 2014.g.
 • Primjena Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada, NN, 30/14. od 31.01.2014.g. u primjeni od 08. 02. 2014.g.
  Kratke obavijesti:

          - za MBL - dopunjena je tablica godišnje vrijednosti standarda tima iz članka 89. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zz..., NN,156/13.,
            tako da je izvršen ISPRAVAK iste – objava NN,12/14.,

          - za Ordinaciju OOM - mijenjana je u članku 63. stavak 2. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora, NN, 156/13 i... tablica: „II. razina – postupci za
            koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija“, prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora..., NN,34/14.

          - za Ordinaciju dentalne medicine - mijenjana je u članku 84. stavak 2. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora, NN, 156/13 i... tablica: „ DTP I.
            razina – kurativa – djeca do 18 g. “, prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora..., NN,34/14

 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

          AKTUALNO

 • Uvodne napomene
 • Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja
 • Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
 • Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse
 • Regres za korištenje GO/2014.G.
 • Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao poduzetnika


ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   47 - 61

 • Kako su godišnji odmori za 2014.g. pred nama, aktualizira se problem zamjene nositelja djelatnosti privatne prakse, zbog osiguranja kontinuiteta rada ordinacije,
 • U odnose koncesionara i Zavoda za MP, glede sudjelovanja koncesionara u dežurstvu Zavoda, u pregovorima oko cijene dežurstva, kao posebnog oblika rada,
  involvirao se osnivač Zavoda, Grad Zagreb u statusu županije
 • Doktor opće/obiteljske medicine, u statusu koncesionara, obavlja rad u ordinaciji, prema rasporedu, kako je utvrđeno Pravilnikom ...., koji je donio ministar i koji je
  objavljen u NN, 4/14., u kontinuitetu, bez prekida – mogućnost, jer su dežurstvo i drugi oblici rada, osim redovnog rada – prebačeni na Zavod za hitnu medicinu
  županije;

          Zadnja stranica – korice unutarnje– POTVRDE I IZVJEŠĆA o zdravstvenom stanju osiguranika iz dokumentacije koji posjeduje izabrani doktor medicine
                                     na traženje osiguranika ili treće osobe, bez liječničkog pregleda, nisu oslobođene plaćanja PDVa, prema presudi Europskog suda
                                     (izvadak iz Poreznog vjesnika, koji izdaje Porezna uprava Ministarstva financija, broj 5/14.);

          Zadnja stranica – korice vanjske - Potvrda, da se PDV ne plaća na usluge liječenje i isporuke dobara u svezi s liječenjem, ako usluge obavljaju
                                     zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse. Potvrda, da trgovačka društva za zdravstvenu djelatnost nisu
                                     oslobođene plaćanja PDV-a. Prezentiramo službeno tumačenje Ministarstva financija, Porezne uprave od 04. 03. 2014.g.

 

Dokumenti za download ili online pregled :

  Zaštita interesa privatne prakse i popratni akt.