Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 5/2014

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 38

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VII/2014. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za lipanj 2014.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u srpnju 2014.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u IX/14 mjesecu za VIII/14., te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na,isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik U RH,

          NOVI PROPISI:

 • Novi Zakon o radu, objava NN, 71/14. u primjeni od 19. 06. 2014.g. – komentar, II.dio
 • Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti, NN, 128/14.
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, NN, 122/14.
 • Značenje u praksi/provedbi objave iznosa o prosječnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje I-VIII/14., za privatno zdravstvo u 2015.g.
 • Rokovi i mjesto čuvanja poslovnih knjiga,

  NOVI PROPISI U PRIPREMI ZA DONOŠENJE – komentari/tumačenje nacrta prijedloga:

        - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,
        - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit,
        - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina,
        - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,
        - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednosti
        - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

 • AKTUALNO: Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2014.
 • Modeli Rješenja za isplatu potpore radniku/ZRPP za kupnju dara djetetu,
 • Isplata „Božićnice“/2014. radniku/ZRPP,
 • Modeli Rješenja za isplatu „Božićnice“ radniku/ZRPP


ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   39 - 51

 • Korištenje osnovnog sredstva/aparata u suvlasništvu zakupaca – privatnika u smjenskom radu u istom prostoru DZ – zakupodavca, uređuje se ugovorom dva ravnopravna subjekta za korištenje/eksploataciju aparata
 • Problemi, koje iniciraju DZ glede naplate zakupnine koncesionaru, nakon donošenja Odluke Ustavnog suda RH o ukidanju članka 41. stavak 10. Zakona o zz eskaliraju u x varijanata, a neke se i tvrdoglavošću/upornošću DZ, kao što je to slučaj u KK županiji ponavljaju - komentar i ogledni primjerak prigovora ovršenika na prijedlog za ovrhu
 • Ugovor o koncesiji, koji su sklopili koncesionar i županija/koncedent, pored obveznih uglavaka/sadržaja ugovora iz članka 42. Zakona o zz, sadrži i odredbe o obvezi koncesionara provoditi posebne programe zdravstvene zaštite županije, u što ulazi i program cijepljenja, koji u ime županije organizira/provodi DZ, kao koordinator svih učesnika/akcija
 • Najava, da bi gradovi Split, Rijeka i Osijek mogli steći status grada/županije – očekivane promjene u organizaciji primarne zdravstvene zaštite/grad.


IZ RADA UDRUGE   52 - 60

 • - Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 15. 11. 2014.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Zaštita interesa privatne prakse , iz rada udruge i popratni akt.