Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 2/2015

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 30

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-X/2014. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za STUDENI 2014.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u prosincu 2014.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u XII/14 mjesecu za XI/14., te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik U RH,
 • Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – komentar
 • Komentar/prijevodi propisa EU i EPHA, od interesa za zdravstvo – izvadak iz članka Eme Woodford, v.d. glavne tajnice Europske udruge za javno zdravstvo EPHA

  NOVI PROPISI:

 • Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnog oštećenja, NN,154/14., u primjeni od 01. 01. 2015.g.
 • Uredba o metodologiji vještačenja, NN, 153/14., u primjeni od 01. 01. 2015.g.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, NN, 19/15., koji je stupio na snagu 28.02.2015.g.
 • Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom načinu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, NN, 19/15., u primjeni od 28. 02. 2015.g

  - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

           AKTUALNO: Obradujte radnika i darom u naravi, u povodu Uskrsa, tzv. „Uskrnicom“

 • Model Rješenja za isplatu „Uskrsnice“ radniku
 • Model Rješenja za isplati „Uskrsnice“ sebi - privatniku

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   31 - 50

 • Ustanova za zdravstvenu skrb iz članka 81. Zakona o zz je, pored DZ je jedina pravna osoba koja može obavljati sve djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite, po uzoru na EU, a uvedena u našu pravnu praksu Zakonom o zz, u primjeni od 01. 01. 2009.g.
 • Obitelj umrlog radnika poslodavca, subjekta privatnog zdravstva, člana Udruge, prema Kolektivnom ugovoru ima pravo na novčanu pomoć
 • Radnik ima pravo na plaćeni dopust u svrhu sklapanja braka, prema odredbama Kolektivnog ugovora
 • Poslodavac može organizirati rad nedjeljom, prema svom rasporedu, poštivajući odredbe Kolektivnog ugovora i ZOR-a
 • Poslodavac može rasporediti rad radnika i do 60 sati rada tjedno, prema uvjetima iz Kolektivnog ugovora
 • Problem plaćanja zakupnine, bez intervencije u Zakon, nakon donošenja Odluke US o ukidanju članka 41. Stavak 10. Zakona, Udruga predlaže riješiti palijativno promjenom Odluke o utvrđivanju visine plaćanja naknade za koncesiju
 • Ugovor o poslovnoj suradnji može sklopiti registrirani subjekt sa drugim poduzetnikom – definicija za pravnu/fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost s namjerom stjecanja dobiti, dohotka, ili drugih gospodarstvenih koristi na tržištu. Takav subjekt mora biti registriran za djelatnosti iz jedinstvene klasifikacije djelatnosti. Građanin, fizička osoba ne može biti subjekt sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji
 • Osiguranje od odgovornosti za učinjene greške u radu, za materijalne naknade oštećenom pacijentu, trebao bizakupcu/koncesionaru osigurati HZZO u cijeni usluge, po istom modelu/principu kako će to osigurati Ministarstvo zdravlja svim zdravstvenim ustanovama na teret državnog proračuna, jer je člankom 124. Zakona o zz propisana obveza poslodavca osigurati sve zdravstvene radnike od šteta koje bi mogle nastati u provođenju zz
 • Inicirane kontrole poslovanja koncesionara od strane kontrolora HZZO-a, umjesto kontrole namjenskog trošenja ugovorenih sredstava, kako to propisuje članak 94. Zakona o obveznom zo, kontroliraju i druge osnove, iz čega vrlo često izvlače pogrešne pravne zaključke, kao što je
  to slučaj u primjeru koji ocjenjujemo, s aspekta zakonitosti DZ nameću zakupcima/ koncesionarima , koji koriste prostor zakupa u DZ nove cijene za neke zajedničke troškove, kao npr. troškove čišćenja, navodeći „zbog promjene organizacije rada“

IZ RADA UDRUGE   51 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 13.12. 2014.g.
 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 04. 02. 2015.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Zaštita interesa privatne prakse i iz rada udruge.