Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 4/2015

SADRŽAJ

 

INTERVJU: 2 - 5

Jasna Slovaček Cesarec, dr. med., spec. opće i obiteljske medicine, osnivačica i ravnateljica Ustanove za zdravstvenu skrb „Feniks“ Bjelovar 

POSLOVNE OBAVIJESTI   6 - 37

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VJ/2015. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za lipanj 2015.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u srpnju 2015.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u VII/15 mjesecu za VI/15., te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik U RH,

  NOVI PROPISI:

 • Primjena Zakona o računovodstvu, NN,78/15., pripremio mr.sc. Ante Gabrilo

          KAKO SE PRIMJENJUJU POZITIVNI PROPISI DRŽAVE – negativni primjeri iz prakse

 • Razvrstavanje poslovnog subjekta zdravstvene djelatnosti, prema šifri iz Jedinstvene klasifikacije djelatnosti
 • „Željezni kavez“, stručni članak/esej pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur., viši stručni savjetnik Ministarstva zdravlja,
 • „Situacija u zdravstvenom sustavu – pogled iz PZZ – OM“, stručni članak pripremio Željko Bakar, dr. med., spec. opće/obiteljske medicine

  - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   38 -55

 • Česti su slučajevi u praksi obavljanja djelatnosti zdravstvenih ustanova tipa poliklinika, da koriste rad specijalista neregistriranih struka/djelatnosti, pa ih zbog toga u kontroli, zdravstvena inspekcija MZ pokušava sankcionirati prijavom sucima za prekršaj, imputirajući da su time obavljali neregistrirane djelatnosti,
 • Zapošljavanje još jednog dr. med.dent. uz nositelja djelatnosti, kao i njegov mogući budući radno-pravni status, još uvijek je kod mnogih dilema, što je vidljivo iz opisanog predmeta, koji komentiram,
 • Nezadovoljni radom HLK, članovi razmišljaju kako mijenjati akte te asocijacije, u smislu da se napusti obveznost članstva, ne vodeći računa o zakonskoj regulativi, već samo o primjeni ustavnog načela dobrovoljnosti ,
 • U praksi, stavlja se znak jednakosti između ostvarenja prava na rad zdravstvenog radnika za drugog poslodavca, naručitelja njegovog rada, primjenjujući odredbe članka 125. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i radnog odnosa utemeljenog na odredbama članka 61. i 62. Zakona o radu,
 • Još uvijek se iskazuje dilema kod članova, koji su u statusu koncesionara, koji se Kolektivni ugovor primjenjuje u obračunu plaća njihovom radniku, tj. da li se primjenjuje KU za javno zdravstvo ili KU za privatno zdravstvo? Dilemu je razriješio Ustavni sud RH, ali i sudovi opće/građanske nadležnosti u sporovima radnik/njihov poslodavac – koncesionar,
 • Zaposleni radnik ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost – samostalni uplatitelj doprinosa, kao npr. obrt i slobodno zanimanje/profesionalna djelatnost, kada navrši 65 g života i minimum 15 g mirovinskog staža i kada se razboli, nakon 42 dana bolovanja na teret poslodavca ili svoj teret, nema pravo na naknadu plaće od prvog slijedećeg dana, na teret obveznog osiguranja,
 • Rad zdravstvenih radnika temeljem članka 125. Zakona o zz, kojim im se ograničava rad za sebe, radeći za drugoga i članka 125 a – 125 e. istog Zakona, koji reguliraju uvjete, način i postupak ostvarenja takvog rada, tema je rasprava, kontinuirano od 1993.g., pa do danas, kada je u primjeni Zakon o zz iz 2008.g., sa svim njegovim izmjenama i dopunama,
 • Propisi koji ograničavaju rad zdravstvenog radnika u ustanovi javnog zdravstva za drugog, privatnog subjekta, bez obzira da li je u statusu pravne osobe ili zdravstvenog radnika privatne prakse, u pojedinim slučajevima, izvan opisanih, mogu rezultirati nelogično i štetno za ukupnost odnosa zz
 • S obzirom na činjenicu da ZRPP koncesionar posluje prema istim cijenama propisanim za DZ, znači istim parametrima za kalkulaciju, a njegovi uvjeti poslovanja su ipak drugačiji, permanentno se vode „bitkice“, kako utvrditi za privatnu praksu koncesionaru realne parametre, uvažavajući sve različite uvjete koji utječu na poslovanje privatnika, u odnosu na DZ

IZ RADA UDRUGE   56 - 64

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 11. 07. 2015.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Zaštita interesa privatne prakse, iz rada udruge i Dr. Bakar - Situacija u zdravstvenom sustavu.