Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 5/2015

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 35

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VJII/2015. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za lipanj 2015.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u listopadu 2015.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u X/15 mjesecu za IX/15.,

  NOVI PROPISI:

 • Dopunski rad liječnika, prema novom Pravilnika, u primjeni od 27.10.2015.g. pripremio Ivan Gabril, dipl. iur.
 • Aktualno: Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika/slobodno zanimanje za 2015.g.

         AKTUALNO IZ PRAKSE: Komentari i mišljenja

 • Kako je propao pokuša „mini“ reforme zdravstva
 • „Reforma“, stručni članak/esej pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur., viši stručni savjetnik Ministarstva zdravlja,

  - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • AKTUALNO: Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2015.
 • Modeli Rješenja za isplatu potpore radniku/ZRPP za kupnju dara djetetu,
 • Isplata „Božićnice“/2015. radniku/ZRPP,
 • Modeli Rješenja za isplatu „Božićnice“ radniku/ZRPP

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   36 - 38

 • Primjena članka 125. i članka 125 a – 125 e. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u svezi i sa svezom primjene članka 61. i 62. ZOR-a, koji reguliraju dopunski
  radni odnos, te i u svezi primjene članka 99. Zakona o mirovinskom osiguranju, koji regulira rad korisnika starosne mirovine do ½ punog radnog vremena – dileme i međusobna uvjetovanost/neuvjetovanost,

SKUPŠTINA UDRUGE - POZIV ZA 19.12.2015.g 39 - 54

       - Prilozi uz poziv:
            o Izvješće tajnika Udruge o radu Predsjedništva u mandatu 5 godina, tj. od 2011 – 2015.g.
            o Smjernice za izradu Financijskih planova Udruge za razdoblje 2016 – 2020.
            o Smjernice za izradu Programa rada Udruge, za razdoblje 2016 - 2020.g.

IZ RADA UDRUGE   55 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 24.10.2015. g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Poslovne obavijesti, popratni akt i iz rada udruge i skupština udruge.