Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 6/2015

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 44

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-X/2015. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za studeni 2015.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u prosincu 2015.g.
 • AAnaliza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u XI/15 mjesecu za XII/15.,

  A K T U A L N O:

 • Dopunski rad dr. med./med. dent., radnika bolnice/klinike u vlasništvu Države/županije, prema novom Pravilniku, u primjeni od 27. 10. 2015.g. - pripremio Ivan Gabril, dipl. iur.

 • Kako izabrati višu osnovicu obveznog osiguranja i zašto je izabrati? - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

 • Odnos i pravno-financijski tretman ukupnog prihoda koji ostvari zdravstveni radnik privatne prakse i „plaće“ ili dohotka od samostalnog rada koji ostvari isti zdravstveni radnik privatne prakse, koji posluje po načelu za obrt i s obrtom izjednačenim djelatnostima – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

 • Da li je moguće osigurati financijsku stabilnost zdravstva RH bez rezova i privatizacije? - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

 • „Reforma uprave u zdravstvu, paralelno s reformom zdravstva“, stručni članak/esej pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur., viši stručni savjetnik Ministarstva zdravlja,

 • Primjena Zakona o doprinosima za obrtnike/slobodna zanimanja od 01. 01. 2016.g. – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo,

 • Primjena Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo,

  - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   45 - 50

 • Plaćanje naknade za koncesiju, kada koncesionar koristi prostor u vlasništvupravne osobe,
 •  Obveza čuvanja medicinske dokumentacije,

IZ RADA UDRUGE   51 - 60

 • Zapisnik sa Skupštine Udruge održane 19.12.2015.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Iz rada udruge, popratni akt i Članak Kamenski - Reforma uprave.