Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 4/2016

SADRŽAJ

INTERVJU: Prof. dr. sc., Velimir Šimunić, vlasnik i osnivač Poliklinike IVF, Zagreb, Babonićeva 121      2-7

Apel – obraćanje javnosti Josipe Rodić, dr. med., spec. o/om,predsjednice HUKPZZ      8

POSLOVNE OBAVIJESTI  - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur 9 - 49

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VI/2016. g., sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za SRPANJ 2016.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u KOLOVOZU 2016.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u VIII/16 .g. za VII/16.g.,
 • Realizacija namjere za ostvarenje starosne mirovine

  N O V I  P R O P I S I:

 • Stručni članak o primjeni Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju dr.med., I. varijanta, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. i
 • Stručni članak istog autora o primjeni II. varijante istog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju dr.med.

          A K T U A L N O:

 • „Čemu služe zakoni III“ , stručni članak/esej – pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur., viši stručni savjetnik Ministarstva zdravlja

 • Aktualno, u svezi primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, NN, 108/12, 144/12, 81/13, 112/13 – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo

 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKEglede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Pitanja i odgovori u svezi primjene Kolektivnog ugovora – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

      

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   50 -64

 • Raščišćavanje odnosa DZ/zakupodavac i zdravstveni radnik privatne prakse (ZRPP) – zakupac, koji proizlaze iz zakupnog odnosa utemeljenog na Pravilniku iz 1996.g., prema kojem je zakupac "zakupac DZ“, još uvijek traju

 • Da li jedinica lokalne samouprave (JLS) odgovara za funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite na svom području, odnosno, da li ona mora osigurati i sredstva za tu namjenu, pored sredstava koja se osiguravaju na teret obveznog osiguranja

 • Kako i pod kojim uvjetima iz rada i po osnovi rada privatnik/koncesionar, koji je iskazao namjeru zasnovati radni odnos sa još jednom m.s. u timu, što znači ordinacijski tim opće/obiteljske
  medicine + 1 m.s., čiji rad, posebnim sredstvima financira HZZO, sklapa ugovor o radu?
 • Nema pravne zapreke, da m.s., s položenim stručnim ispitom i licencom Komore koja je upisala fakultet i stekla status studenta, zasnuje i radni odnos na određeno/neodređeno vrijeme
 • Kolektivni ugovor za privatno zdravstvo, u primjeni obvezuje člana, pozivom na odredbe članka 194. ZOR-a, pa slijedom toga i odredbe koje se odnose na obračun/isplatu regresa za GO
 • Doktor opće/obiteljske medicine, koncesionar, koji je ujedno i ugovornom odnosu sa HZZO-om, mora osigurati kontinuirano rad ordinacije i to u sastavu tima, kako je propisano člankom 27.
  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, što znači dr. o/om. + medicinska sestra SSS
 • Zdravstveni radnik privatne prakse, poslodavac, u status koncesionara, može zaposliti sina na poslovima prema njegovom zanimanju ili na drugim poslovima, koji se mogu pravdati obavljanjem registrirane djelatnosti
 • Privatnik koncesionar, pa tako I onaj koji obavlja polivalentnu dentalnu zdravstvenu zaštitu osiguranika, utvrđuje plaću svom radniku pozivom na odredbe članka 90. ZOR-a tako, da plaća mora zadovoljiti kriterij primjerenosti, prema definiciji, kako to propisuje isti članak ZOR-a, za razliku od zdravstvenog radnika, službenika subjekta javnog zdravstva, koji ostvaruje plaću prema Zakonu o plaćama u javnim službama

IZ RADA UDRUGE  65 - 68

 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 08. 09. 2016.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  APEL dr. Rodić , Popratni akt , Zaštita interesa privatne prakse i INTERVJU.