Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 5/2017

SADRŽAJ

In memoriam – Latica Boričić Maras, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Đakovo...1

POSLOVNE OBAVIJESTI  - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur...3 - 51

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VIII/2017. g., sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Analiza i komentari podataka o osiguranicima i mirovinama, prema izvoru tih podataka od HZMO-a,
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina – isplata u X za IX/2017.g.,
 • Analiza korisnika starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o mirovinskom osiguranju,

  Slobodne teme od općeg interesa, pa time i za privatno zdravstvo

 • Pravilnikom, kao podzakonskim aktom, ministar zdravstva dao je sebi ovlasti izvan propisanih ovlasti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, da pravilnikom regulira materiju specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Pravilnikom, kao podzakonskim aktom, ministar zdravstva, dao je sebi ovlast dodjele specijalizacije dr. med., bez da je kandidat svladao propisani program za tu/takvu specijalizaciju – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Pravilnikom, kao podzakonskim aktom, ministar zdravstva propisao je i specijalističku granu medicine za dr. med., iako je ta djelatnost zakonima, prema programu studija i kompetencijama propisana za zdravstvene radnike, koji su završili drugi fakultet zdravstvenog usmjerenja, što je Ustavni sud RH proglasio neustavnim - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Opravdanost normativne razrade u nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona zdravstvenoj zaštiti za 10 prijedloga, koje je javnosti prezentirala Hrvatska udruga koncesionara primarne razine zdravstvene zaštite – pripremili Josipa Rodić, dr. med., spec. o/om. i Ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti – informacija i kritička opservacija Nacrta prijedloga Zakona za donošenje, - pripremio ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu - Primici i porezno priznati izdatci slobodnih zanimanja/ obrta u KPI za 2017.god. – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo
 • NOVO VRIJEME, pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur. – viši stručni savjetnik Ministarstva zdravstva          

           PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKEglede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

           AKTUALNO: Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2017.

 • Modeli Rješenja za isplatu potpore radniku/ZRPP za kupnju dara djetetu,
 • Isplata „Božićnice“/2017 radniku/ZRPP,
 • Modeli Rješenja za isplatu „Božićnice“ radniku/ZRPP      

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   52 -57

 • Da li epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo ima ovlast izvršiti kontrolu u domovima za starije i nemoćne na okolnost postavljene sumnje pojave infekcije rezistentnim bakterijama kod korisnika Doma?

 • Ugovor o specijalizaciji koji je sklopio specijalizant i njegov poslodavac o obvezi rada specijalizanta za poslodavca u svojstvu specijaliste, pod prijetnjom plaćanja naknade štete poslodavcu, ako ne izvrši svoju ugovornu obvezu je zakonit, pa time i izvršan

 • U zdravstvenoj ustanovi/trgovačkom društvu za zdravstvenu djelatnost, za specijalističke djelatnosti, uz specijalistu/djelatnost, poslove može obavljati i dr. med. bez specijalizacije, ali samo kao sekundarac, ako je to predviđeno općim aktom poslodavca

IZ RADA UDRUGE  58 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge održane 21. 10. 2017.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Poslovne obavijesti, godišnja prijava poreza na dohodak za 2017 , Zaštita interesa privatne prakse i iz rada udruge.