Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 6/2008

S A D R Ž A J:

INTERVJU: Renata Jurić, dipl. ing. med. biokemije, MBL Hvar, Majerovica bb

 - Str1
 - Str2
 - Str2

 

POSLOVNE OBAVIJESTI
 -Podaci o plaćama u RH , o iznosima neto i bruto plaća za razdoblje I-
 -Statistički  podaci  o  korisnicima  mirovine,  za    prosinac  2008.g., 
 -Statistički  podaci  o  prosječnoj  plaći/radnik/godina  u  RH  od  1970  – 2007.g. radi izračuna vlastite   mirovine, 
 -Zakon  o  dodatku  na  mirovine  ostvarene  prema  Zakonu  o  mirovinskom  osiguranju,  počev  od  01.01.1999.g.,  pa  zaključno  do  2010.g. i dalje;
 -Doprinos za ZO iz mirovine od 01.01.2009.g. 
    
NOVI PROPISI
 -Zakon  o  zdravstvenoj  zaštiti,  NN,  150/08.,  u  primjeni  od  01.01.2009.g.;
 -Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN, 150/08.
 -Odluka  o  izmjenama  i  dopunama Odluke  o  osnovama  za  sklapanje  ugovora o provođenju ZZ iz obveznog ZO, NN, 2/09.;
 -Pravilnik  o doprinosima, NN, 2/09. 
 -Model Ugovora o stručnom osposobljavanju osobe  dr. med. koja se 1.  puta  zapošljava, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad);
 -Model  Ugovora  o  stručnom  osposobljavanju  osobe  bez  zasnivanja  radnog  odnosa (volonterski rad), osobe kojoj volonterski rad nije 1. zaposlenje
 -Primjena Kolektivnog ugovora glede ostvarenja  i ostalih materijalnih  prava  radnika  iz  rada, u smislu članka 10. stavak 9.  i 10. Zakona o  porezu na dohodak

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE
 -Obavljanje  i  drugih  poslova  za  ordinaciju,  izvan  ordinacije,  u  okviru  radnog vremena rada ordinacije,
 -Radni staž radnika – valorizacija/opseg pojedinog prava,  
 -Grupna praksa – teorija i praksa, 
 -Dežurstvo i pripravnost u primarnoj zz,
 -Odnosi  zakupca  koji  obavlja  djelatnost  sek.  razine  u  DZ  u  zakupu  i  zakupodavca,  u  kontekstu  novih  pravnih  rješenja  iz  Zakona  u  primjeni  od 01.01.09.,
 -Obračun plaće radniku poslodavca koji je član Udruge,
 -Zakup boca za kisik – tko plaća?
 -Usklađenje  plaća  radnicima,  na  radu  kod  zdravstvenog  radnika  privatne prakse u zakupu,
 -Ucjene  HZZO-a  prema  liječnicima,  koji  pokušavaju  iskazati  svoje  nezadovoljstvo položajem u sustavu primarne razine zz,
  -„Participacija“ – značenje i pravni pojam, te primjena u praksi,
 -Najava  povećanja  plaće  javnim  službenicima  od  6  %  i  najava  povećanja  „glavarine“ zdravstvenom  radniku pp –  reperkusije na obvezu korekcije plaće radniku na radu za privatnika, 
 -Povećanje „glavarine“ manje od očekivanog – najavljenog povećanja od 6 % - zabuna ili pravna realnost
 -Rad  na  poslovima  sa  skraćenim  radnim  vremenom  i  rad  s  nepunim  radnim vremenom – pravna kvalifikacija i jedne i druge vrste rada,
 -Odnos  zdravstvenog  radnika  pp  prema  uplaćenih  1.500,00  kn  za  troškove  ubiranja  participacije, mimo  njegove  volje/suglasnosti  i  uvjeta  da  su  stranke  morale sklopiti poseban ugovor,
 -Osnivanje Udruga vlasnika privatne prakse primarne razine zz – svrha i pravni rezon, 
 -Ugovorni odnos DZ zakupodavca  i zdravstvenog  radnika pp zakupca, perma uvjetima iz novog Zakona o zz, 
 -Sindikati javnih službenika, oglašavaju se nadležnima i u vlasničkom području  fizičkih i pravnih, domaćih i stranih osoba,

IZ RADA UDRUGE
 -Zapisnik sa  sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 06.11.2008.g.  
 -Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 13.12..2008.g. 
 -Zapisnik sa sjednice Povjerenstva MBL od 29.12.2008.g.
 -Zapisnik sa sjednice Povjerenstva MBL od 15.01.2009.g.
 -Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 29.01.2009.g.