Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 3/2009

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI

 • Podaci o plaćama u RH , o iznosima neto i bruto plaća za razdoblje I-V/09.;
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, za lipanj 2009.g., statistički podaci o prosječnoj plaći/radnik/godina u RH od 1970 – 2008. g. radi izračuna vlastite mirovine;
 • Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, počev od 01.01.1999.g., pa zaključno do 2010.g. i dalje;
 • Primjena Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke – prikaz obračuna honorara, primitka od drugog dohotka ostvarenog temeljem ugovora o djelu, kada rad obavlja zaposlena osoba za drugog poslodavca, odnosno kad za njega rad obavlja umirovljenik

NOVI PROPISI:

 • Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, objava NN, 94/09.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE

 • Primjena Kolektivnog ugovora glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 10. stavak 9. i 10. Zakona o porezu na dohodak;

USTAVNE TUŽBE KOJIMA SE OSPORAVAJU ODREDBE:

 • ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, NN, 150/08. I
 • ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, NN, 150/08.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE

 • Da li doktor opće/obiteljske medicine može od osiguranika naplatiti usluge, koje nisu usluge liječenja, prema vrsti iz „Plave knjige“….?
 • Provedba koncesije, rokovi, način i….
 • Dilema, da li su sve ustanove za zdravstvenu njegu u kući članovi Udruge?
 • Još jedan primjer iz prakse – zahtjev radnika za isplatama kako plaće, tako i drugih materijalnih prava iz rada i po osnovi rada – Božićnica, regres GO, jubilarne nagrade, naknada za bolovanje duže od 90 dana, otpremnine za odlazak u mirovinu i… - u iznosima, koji su propisani za službenike/namještenike u javnim zdravstvenim ustanovama.

IZ RADA UDRUGE

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 18. 07. 2009. g.