Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 6/2009

SADRŽAJ

INTERVJU: Martina Marović i Kristina Balen,zdrav. lab. tehničarke u MBL-u mr.sc.V.Pavičić-Beljak
POPRATNO PISMO
POSLOVNE OBAVIJESTI
 • Podaci o plaćama u RH , o iznosima neto i bruto plaća za razdoblje IX/09. U odjeljku analize bruto plaća objavili smo iznose osnovica za obračun doprinosa za 2010.g.,
 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, za prosinac 2009.g., statistički podaci o prosječnoj plaći/radnik/godina u RH od 1970 – 2008. g. radi zračuna vlastite mirovine. Uz uobičajene rubrike i analize, dajemo demografske i dr. statističke podatke o socijalnoj sigurnosti u 2006.g. u zemljama Europe. Novost, najavljujemo moguće promjene u mirovinskom sustavu i prije 2018.g. (izjednačavanje dobne granice,smanjenje mirovine za 5 %/godina za prijevremeni odlazak i povećanje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu mirovinu.

NOVI PROPISI

 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, NN, 155/09., u primjeni od 01.01.2010.g.
 • Radnje koje moraju poduzeti zdravstvene ustanove prema MZSS glede:
  - obavljanja unutarnjeg nadzora
  - planiranja vrste i broja specijalizacija
 • JOŠ O PDV-U U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA
 • PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2009.g.
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE
 • Obračun jubilarne nagrade radnicima za 10 godina,
  - pravne pretpostavke za ostvarenje prava,
  - modeli rješenja,
 • Obračun otpremnine za odlazak u mirovinu radnika kojeg je preuzeo poslodavac ugovorom o zakupu, kao svog radnika
  - pravne pretpostavke,
  - modeli rješenja,
 • ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE
 • Zavrzlame oko koncesije, reflektiraju se i na odnose prema subjektima koji obavljaju SKZ – sekundarnu razinu zz,
 • Sadržaj ugovora o poslovnoj suradnji koje sklapaju poliklinike i ordinacije privatne prakse ili TD,Odnosi DZ/zakupodavac i zdravstveni radnik pp/zakupac eskaliraju u smislu, koji je suprotan intencijama Pravilnika o davanju u zakup …iZakona o zz,
 • Pravo radnika na Božićnicu/regres za GO u slučaju kad je MBL dio godine poslovao u „okrilju“ DZ, a preostali dio godine u statusu privatne prakse – primjer iz prakse,
 • Kome se mogu dati podaci o liječenju pacijenta, a da se ne povrijedi iznošenje profesionalne tajne?
 • Dilema, da li se uz ordinaciju privatne prakse može registrirati i neki drugi oblik obavljanja djelatnosti a istovremeno i zadržati postojeću privatnu praksu?
 • Dio prepiske između članova KOHOM-a na temu koncesije i ponovno uključenje Udruge u tu raspravu,
 • Da li m.s. zaposlena u stomatološkoj ordinaciji mora imati obvezatno položen stručni ispit?
 • Dežurstvo i stalna pripravnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • A k t u a l n o