Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 2/2010

SADRŽAJ


POSLOVNE OBAVIJESTI

- Podaci o plaćama u RH , o iznosima neto i bruto plaća za 2009.G. U odjeljku analize bruto plaća objavili smo iznose osnovica za obračun doprinosa za 2010.g.,
- Statistički podaci o korisnicima mirovine, za VELJAČU 2010.g., statistički podaci o prosječnoj plaći/radnik/godina u RH od 1970 – 2009. g. radi izračuna vlastite mirovine. Uz uobičajene rubrike i analize, dajemo demografske i dr. statističke podatke o socijalnoj sigurnosti u 2006.g. u zemljama Europe. Novost, najavljujemo moguće promjene u mirovinskom sustavu i prije 2018.g. (izjednačavanje dobne granice, smanjenje mirovine za 5 %/godina za prijevremeni odlazak i povećanje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu mirovinu)

NOVI PROPISI:

- Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, NN, 56/10. od 07.05. 2010.g.
- Primjena Zakona o izmjenama Zakona o posebnom porezu na primitkeod samostalne djelatnosti i ostale primitke, NN, 56/10.
- Primjena nove Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenjuzz iz obveznog zo, NN, 43/10. od 09.04.2010.g., koja je stupila na snagu 8 dana poslije, tj. od 17. 04.2010.g.,
- Primjena novog Pravilnika o standardima i normativima prava na zz iz obveznog zo, NN, 43/10. od 09.04.2010.g., koji je stupio na snagu 17.04.2010.g., s naglaskom na laboratorijsku djelatnost

PRIMJENA VAŽEĆIH PROPISA:

- Javna objava godišnjih financijskih izvještaja – članak A..Gabrila,dipl.oecc.

PRIMJENA KU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJRAKSI HRVATSKE, A U SVEZI S PRIMJENOM NOVOG ZOR-a

- Radno vrijeme,
- Raspored radnog vremena,
- Raspored rada - modeli za ordinaciju, MBL i ljekarnu
- Raspored radnog vremena - modeli za ordinaciju, MBL i ljekarnu,
- Model odluke o preraspodjeli radnog vremena
- Evidencije o radnicima i o radnom vremenu –model evidencije

 AKTUALNO:

- Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2010.g. prema ZOR-u i prema KU,
- Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. stom, za ordinacije sa više zaposlenih, za MBL, za ljekarnu….
- Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti primarne zz, da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u minimalnom trajanju od 4 tjedna.


PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu čl.10.st.9.i .14. Zakona o porezu na dohodak

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE

- Primjena novog KU glede obračuna plaća i korištenja GO,
- Koncesijski ugovor i plaća radnika u timu koncesionara

IZ RADA UDRUGE

- Zapisnik Predsjedništva Skupštine Udruge od 19.12.2009.g.
- Zapisnik Predsjedništva Skupštine Udruge od 13.02.2010.g.