Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 3/2010

SADRŽAJ


POSLOVNE OBAVIJESTI

- Podaci o plaćama u RH , o iznosima neto i bruto plaća za razdoblje od 1997 - 2009.g. i indeks prosjeka I-III/10./prosjek 2009.g.
- Statistički podaci o korisnicima mirovine, za svibanj 2010.g., statistički podaci o prosječnoj plaći/radnik/godina u RH od 1970 – 2009. g. radi izračuna vlastite mirovine, podatke o broju zaposlenih radnika u RH i broju umirovljenika, te njihov međusobni odnos, podatak koliko se izdvaja za mirovine, podatak o prosječnoj mirovini izraženoj u € u RH i zemljama Europe, podatak o odnosu prosječne mirovine i prosječne neto plaće svih u RH, razmišljanje o sudbini prijevremene mirovine, o očekivanim promjenama u mirovinskom sustavu, na osnovi odluke Ustavnog suda RH, koja se mora provesti do 2018.g., te prakse zemalja EU, najavi takve prakse i u RH, što potvrđuje donijeti Zakon o smanjenju mirovina određenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju i…

NOVI PROPISI:

- Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, NN, 80/010. – vidi unutarnja strana zadnje str. korica
- Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, NN, 80/10.
- Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, NN, 66/10., koja se nadovezuje/uvjetovana je primjenom čl.4. ZOR-a, pod prijetnjom sankcija u smislu čl.294. istog ZOR-a,
- Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, NN,73/10. – ukinuto pravo invalida, koji nema invaliditet 80 % na donje ekstremitete i koji nije 100 %-tni HRVI.
- Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN, 71/10.
- Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, NN, 71/10.
- Primjena Pravilnika o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima prava na zz iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN, 71/10.
- Primjena Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zz iz obveznog zo, NN, 71/10.,
- Primjena Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zz iz obveznog zo, NN, 70/10.,
- Primjena Pravilnika o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

PRIMJENA KU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, A U SVEZI S PRIMJENOM NOVOG ZOR-a

- Trajanje GO i razdoblje njegovog korištenja
- Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
- Modeli Rješenja za GO sve djelatnosti pp,
- Regres za korištenje GO/2010.g.,
- Modeli Rješenja o isplati regresa za GO
- PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu čl.10.st.9.i .14. Zakona o porezu na dohodak

AKTUALNO

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE

- Koncesije …,
- Korištenje stana u objektu pružanja zz
- Tužba DZ radi sklapanja ugovora o korištenju opreme iznad 70.000,00 kn i presuda Općinskog suda u korist zdravstvenog radnika

IZ RADA UDRUGE

- Zapisnik Povjerenstva za MBL djelatnost od 29.01.2010.g.
- Zapisnik Povjerenstva za MBL djelatnost od 04.05. 2010.g.