Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 5/2010

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI

 • Statistički podaci o korisnicima mirovine, isplaćene za rujan, u listopadu 2010.g.,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, objava NN, 121/10.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu čl.10.st.9. i 14. Zakona o porezu na dohodak , zbog aktualnih tema za primjenu u sadašnjem vremenu

AKTUALNO:

          Isplata potpore radniku za kupnju dara djetetu/2010.g. – za „Sv. Nikolu“

 • Prikaz izvršenja obveze potpore radniku od strane poslodavca – člana Udruge za kupnju dara djetetu radnika, u povodu „Sv.Nikole“/2010.g.
 • Model Rješenja kada poslodavac obračunava pravo/iznos, prema Kolektivnom ugovoru (minimum prava), za dar djetetu
 • Model Rješenja – kada poslodavac obračunava pravo/iznos, više od minimuma, na koji ga obvezuje KU, a i to je moguće
 • Obračun i isplata „Božićnice“/2010.g.
 • Model Rješenja o isplati sam sebi – privatniku, iznosa potpore za kupnju dara svom djetetu
 • Model Rješenja kada poslodavac obračunava pravo/iznos, prema Kolektivnom ugovoru (minimum prava)
 • Model Rješenja – kada poslodavac obračunava pravo/iznos, više od minimuma, na koji ga obvezuje KU
 • Model Rješenja za isplatu „Božićnice“ sebi, privatniku

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE

 •  Obračun PDV-a na iznos zakupnine, za zakup jedinice zakupa u DZ – prema pravnom utemeljenju, ne prema želji DZ,
 • Koncesija i praksa, koja se reproducira, kao posljedica utemeljenja takvih odnosa, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, na štetu statusa zdravstvenog radnika privatne prakse, kao npr. podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o početku obavljanja privatne prakse na temelju koncesije
 • Ugovor o provođenju primarne razine zz ., koji se nadovezuje na Ugovor o utvrđivanju sredstava i načinu provođenja zz, prema prethodnom komentaru
 • Obveza, da ZU tipa poliklinike ima u radnom odnosu najmanje 1 specijalistu, primjena obveznog, umjesto radnog prava/slučaj,
 • Dilema, da li i osoba koja za naručitelja obavlja poslove/radne zadaće prema ugovoru o djelu, pored ugovorene naknade, ima pravo i na naknadu materijalnih troškova, koje ima pri obavljanju ugovorenih poslova, kao npr. naknadu za korištenje automobila za službene potrebe ii…
 • ZRPP, u poziciji, kada mu DZ mora obračunati/isplatiti dežurstvo
 • Specijalizacija – na teret zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu
 • Aktualizira se izračun NADSTANDARDA, koji bi morale plaćati JLS ZRPP. Da bi se mogao utvrditi NADSTANDARD potrebno je znati kalkulaciju svakog standarda HZZO-a
 • Ostvarenje prava radnika na GO prema novim propisima

IZ RADA UDRUGE

 • Zapisnik Predsjedništva Skupštine Udruge od 16. 10. 2010.

SKUPŠTINA UDRUGE

 • poziv za 18.12.2010.g
POPRATNO PISMO