Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
20.03.2019
Srednji
GBP
1
8,674675
USD
1
6,525678
EUR
1
7,409907
Pliva banner

Tražilica

Naš časopis:

Casopis
Časopis prošli
8
Interview
Home Novosti Radna knjižica ide u povijest
Radna knjižica ide u povijest

Člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09., 61/11. i 73/13. - dalje ZOR) propisano je da s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a to je 01. 07.2013. g., prestaju važiti odredbe članka 291. ZOR-a koji normativno uređuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom.

Prema odredbi članka 299. stavka 2. ZOR-a poslodavac je obvezan, najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a to je
01. 07. o. g., vratiti radniku njegovu radnu knjižicu model potvrde o prijemu vraćene radne knjižice – obveza prema članku 299. stavak 2. ZOR-a, pod prijetnjom sankcija,
prema članku 294. st. 1.podst.59. istog ZOR-a). Rok vraćanja Radne knjižice ističe 30.09. 2013.g.

Obveze poslodavca prije vraćanja radne knjižice radniku

Prije povrata radne knjižice radniku, poslodavac je dužan precrtati sve nepopunjene rubrike radne knjižice, uz pečat i svoj potpis. U rubrici, koju je poslodavac
„otvorio“ podatkom o danu, mjesecu i početku rada radnika za poslodavca, koja nije zaključena (zaključuje se dan, mjesec i godina radnog odnosa i sveukupni radni staž)
poslodavac upisuje tekst: „radni odnos u tijeku“. Time je radna knjižica uvjetno rečeno, posobna za predaju/uručenje radniku. No, prije toga, sve prazne rubrike za upis
budućeg radnog odnosa kod eventualno drugih poslodavaca, poslodavac radnika mora precrtati i te/takve rubrike učiniti nepodobnim za upis traženih podataka.

Svoje postupanje, kako je opisano u prethodnom stavku, poslodavac evidentira u radnoj knjižici – stranice za bilješke – obično zadnje dvije stranice, s tekstom
„nepopunjene rubrike za upis radnog staža precrtane, temeljem članka 299. stavka 3. ZOR“, uz stavljanje datuma, potpisa i pečata poslodavca.

Nakon toga radnu/e knjižice poslodavac mora uručiti/vratiti radniku/cima u roku od tri mjeseca, tj. najkasnije do 30. rujna 2013.

 

Ovdje možete preuzeti potvrdu o preuzimanju radne knjižice: POTVRDA