Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
20.02.2019
Srednji
GBP
1
8,466901
USD
1
6,549754
EUR
1
7,405152
Pliva banner

Tražilica

Home Pitanja i odgovori REFORMA ZDRAVSTVA, AKTIVNOSTI KOORDINACIJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I DRUGIH UDRUGA, TE AKTIVNOSTI UDRUGE PRIVATNIH POSLODAVACA U ZDRAVSTVU U ZAŠTITI NJIHOVIH INTERESA
REFORMA ZDRAVSTVA, AKTIVNOSTI KOORDINACIJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I DRUGIH UDRUGA, TE AKTIVNOSTI UDRUGE PRIVATNIH POSLODAVACA U ZDRAVSTVU U ZAŠTITI NJIHOVIH INTERESA
Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Kraj 2008. i početak 2009. godine obilježili su prijepori u vezi reforme zdravstva, naplaćivanja participacija i međusobna trvenja na relaciji KOHOM-Ministarstvo-HZZO. I naša Udruga je od početka neposredno i svakodnevno uključena u gore navedenu problematiku.
Najčešća pitanje koje nam je postavljano: „Što Udruga MISLI o problemu?“

Naš stav je oduvijek bio – u istupima ne izražavamo MIŠLJENJE, jer se ovdje ne radi o nekom neobaveznom i ležernom upitu, dijelu usputnog ćaskanja uz kavicu, već o stavu koji je formiran na osnovu činjenica i analiza, utemeljenih na zakonu, podzakonskim aktima i temeljitom praćenju statusa obiteljskih liječnika u Republici Hrvatskoj u proteklih 12 godina! Naš stav može se iščitati u odgovorima na najčešće postavljana pitanja.

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Pitanje: Je li naplata participacije pravno obvezujuća?

 

Odgovor Udruge: Člankom 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisana je obveza plaćanja participacije od strane korisnika ZZ. Isti Zakon je propisao da je participacija prihod subjekta koji pruža zdravstvenu uslugu. U realizaciji prihoda, svaki subjekt, pa i ordinacija privatne prakse, koja je uključena u Mrežu, postupa kako je propisano drugim pozitivnim zakonima (Zakon o platnom prometu u RH, Odluka guvernera HNB o pravilima vođenja blagajničkog poslovanja itd...) što znači izdavanje računa stranci, naplata, deponiranje gotovine i polaganje na žiro račun itd.

S tog naslova, mogli bismo reći da indirektno postoji obveza naplate. No, s obzirom da je to za Vas novi posao/obveza, HZZO je vama MORAO SMANJITI BROJ OSIGURANIKA/TIM-RADNO OPTEREĆENJE, DA BISTE VI, SA SESTROM MOGLI OBAVLJATI NOVI OPSEG POSLOVA. Udruga je predlagala povećanje glavarine, pa bi iz tako akumuliranih sredstava Ordinacija mogla financirati još polovicu troškova plaće za radnika SSS, koji bi obavljao te poslove (administratora), da bi Vaša medicinska sestra mogla s vama obavljati sadašnje poslove, ali i preventivne poslove (šivanje rana, inciziju čira, ispiranje uha itd...)

 

Pitanje: Treba li platiti račun za zakupninu, koji je poslao Dom zdravlja (račun od 01.01.2009. nadalje)?

 

Odgovor Udruge: Račun za zakupninu ovlašteni ste VRATITI ZBOG PROMAŠENE PASIVNE LEGITIMACIJE. Naime, od 01.01.2009.g. pasivno legitimirana stranka za plaćanje zakupnine zdravstvenog radnika privatne prakse koji obavlja djelatnost u mreži javne zdravstvene službe je županija/grad Zgb., sukladno članku 41. stavak 6. Zakona o zz, NN, 150/08, u primjeni od 01.01.2009.g.

 

Prema tome, izvolite račun dostaviti na naplatu Vašoj županiji ili Gradu Zagrebu.

U slučaju dileme, da li se ili ne članak 41. stavak 6. Zakona o zz primjenjuje i dok nije uspostavljen odnos kocesionira/koncedenta, prema istom članku Zakona  odgovaram, da člankom 224. istog Zakona, pored nabrojenih članaka koji isključuju primjenu Zakona  n i j e  naveden i članak 41. istog Zakona. Drugim riječima, odredbe članka 41. Zakona u cijelosti se primjenjuju od 01.01.2009.g., pa i u ovom predmetu.

 

 

Pitanje: Što učiniti ako Vam je Dom zdravlja poslao Aneks ugovora o zakupu ili Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o zakupu?

 

Odgovor Udruge: Prijedlog izmjena i dopuna Ugovora o zakupu jedinice zakupa Ordinacije opće/obiteljske medicine ovlašteni ste vratiti n e p o t p i s a n, zbog prekoračenja roka iz članka 36. Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova DZ i ljekarničkih ZU, NN, 80/07. (rok istekao 31.10.2007.g.), znači cca godinu i pol, a pogotovo zbog primjene članka 41. i 42. Zakona o zz, a u svezi s člankom  215., 217. i 225. istog Zakona.

Naime, prema članku 41. stavak 6 Zakona, propisano je da zakupninu  za prostor koji koncesionar koristi u DZ plaća davatelj koncesije – koncedent, a to je županija  odnosno Grad Zagreb, što za moju ordinaciju znači, Osječko-baranjska županija.

S obzirom na činjenicu da Pravilnik iz stavka 1. ovog podneska prestaje važiti u roku od godine dana, prema članku 217. Zakona,  računajući od dana početka primjene Zakona, što znači najkasnije 31.12.o. g. (relativni i apsolutni rok), presumpcija je, da će Naslov morati ponuditi nove ugovore o zakupu, temeljem članka 215. Zakona, koncipirane prema odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Zakona o zz., zbog činjenica iz istog  članka 215. Zakona („…prestaje rad u privatnoj praksi zakupom“).

Dilemu, da li se članak 41. stavak 6. Zakona primjenjuje  i ako nije sklopljen Ugovor o koncesiji, prema članku 42. Zakona, za obavljanje javne zdravstvene službe stomatološke djelatnosti odgovaram pozitivno, Zakon se primjenjuje, jer njegovu primjenu ne isključuje članak 225. Zakona (primjena Zakona od 01.01.2009.g., osim odredbi članka 133., 134. 143., 145., 147. i 162. Zakona).

Sukladno iznijetom, na međusobne odnose i dalje se primjenjuje važeći  Ugovor o zakupu, osim njegovih odredbi o plaćanju zakupnine, zbog pravnih činjenica opisanih  u ovom podnesku.

Pitanje: Imaju li liječnici uopće ovlaštenje naplaćivati participaciju?

 

Odgovor Udruge: Liječnici, čak i kad bi htjeli, NEMAJU OVLASTI naplaćivati participaciju - sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite. Zašto? Odgovor je zato, što je člankom 23. stavak 2. propisano da participaciju p l a ć a   osigurana osoba osobno, prilikom korištenja zz ili putem dopunskog zo.

 Stavak 3. istog članka  Zakona propisuje, da je p r i h o d   od participacije prihod ugovornog subjekta. Pretpostavka je onog subjekta, koji naplaćuje participaciju/usluga od 1 - 9  iz članka 16. stavak 2. Zakona i koja čini sastavni dio  prihoda tog subjekta.

 Dovodeći u svezu članak 23. stavak 3. Zakona sa člankom 16.  stavak 4. Zakona ispada, da je participacija za pruženu zz kod izabranog doktora primarne razine zz i izdavanje lijekova po Rp.  p r i h o d    HZZO-a, ne subjekta primarne razine zz, pa tako i Vas.

To znači, kao što smo rekli, da je participacija prihod HZZO-a. Svaki pravni subjekt, pa tako i Vi, prihod realizirate temeljem ugovora - = utemeljen poslovni odnos i temeljem posebnog r a č u n a   izdanog korisniklu za obavljenu/naplaćenu uslugu.

Kada bi Vi naplatili uslugu participacije, koja je prihod HZZO-a - znači tuđi prihod, morali bi izdati račun korisniku, a ne smijete, jer to nije prihod Vaše  ordinacije. Odredbom članka 208. Općeg poreznog zakona propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 - 500.000,00 kn za prekršaj onog subjekta,  tko ne izdaje račun/usluga a  naplaćuje je u gotovini (to bi npr. bili Vi?). Odredba članka 207. istog Zakona propisuje novčanu kaznu u visini od 5.000,00 - 500.000,00 kn, za onog subjekta, koji/ako ne vodi dnevne evidencije o gotovinskom prometu.

To znači, da naplata u gotovom uvjetuje  vođenje posebnih evidencija blagajničkog poslovanja, kao i izdavanja računa za obavljenu uslugu.

Vi ne možete/ne smijete  izdati račun, jer ne možete/ne smijete evidentirati naplatu kao prihod ordinacije, jer to nije prihod ordinacije, već tuđi prihod - prihod HZZO-a.

 Postavlja se pitanje, da li bi Vi mogli obavljati tu uslugu u ime i za račun HZZO-.a? Odgovor je da, ali na osnovi posebnog ugovora između ordinacije i HZZO-a, ugovora o posredovanju između HZZO-a i njegovog osiguranika. Takva usluga bi morala imati svoju cijenu  ili proviziju. Za naplatu ne izdaje se račun, već dokument sa snagom potvrde, da ste u korist HZZO-a naplatili participaciju-  franšizu  u iznosu tom i tom od toga i toga, vežući naplatu za članak 16. stavak 4. Zakona.  S naplaćenom gotovinom morali bi raspolagati prema ugovoru i prema pravilima blagajničkog poslovanja. Svaki dan, naplaćenu  gotovinu morali bi uplaćivati u korist žiro-računa HZZO-a, odnosno državnog proračuna.

 

Prihod Vaše ordinacije iz tog posla bila bi ugovorena provizija.