SAD – Zdravstveno osiguranje nudi prihvat svih osiguranika, pod određenim uvjetima

Prema posljednjim podacima, 45,8 milijuna ljudi u SAD-u nema zdravstveno osiguranje. Vruću temu zdravstvenog osiguranja su u prethodnoj predsjedničkoj kampanji kao jednu od najznačajnijih naveli i Hillary Clinton i Barack Obama.

Donosimo stanovište zdravstvene industrije: Washington D.C. (SAD) – Zdravstvena industrija nedavno je priopćila da bi podržala uvođenje zdravstvene zaštite, koja bi zahtijevala od osiguravajućih kuća da prihvate sve osiguranike, neovisno o njihovoj bolesti ili invaliditetu.

Međutim, zauzvrat bi Kongres trebao zahtijevati od svih Amerikanaca da plaćaju premiju zdravstvenog osiguranja.

 Prijedlozi, koji su sastavljeni od strane dvije najznačajnije udruge osiguravatelja, imaju potencijal da utječu na, kao i da potaknu raspravu vezanu uz univerzalno zdravstveno osiguranje, upravo u vrijeme kada se novioizabrani predsjednik Barak Obama priprema preuzeti ured predsjednika SAD-a.

U dvije odvojene akcije, dvije trgovačke asocijacije, Američki planovi za zdravstveno osiguranje /America’s Health Insurance Plans/ i Blue Cross and Blue Shield Association najavilli su svoju podršku za zajamčeno zdravstveno osiguranje za osobe s već postojećim medicinskim dijagnozama, uz poveznicu s provedbenim nalogom za individualno osiguranje.

U nemogućnosti provedbe takvih naloga, osiguravatelji su priopćili da velik broj ljudi čeka dok ne postanu bolesni, pa tek onda kupe odgovarajuće osiguranje.

Članovi Kongresa su nedavno izjavili da bi oni željeli donijeti odgovarajući zakon sljedeće godine, kako je predložio g. Obama, te povećati pokrivenost u dostupnosti zdravstvene zaštite.

Nova pozicija koju je zauzela osiguravajuća industrija – koja je inače odbacila plan tadašnjeg predsjednika Billa Clintona 1994. za univerzalno zdravstveno osiguranje, ovog puta bi mogla olakšati put za donošenje odgovarajućeg zakona.    

Međutim, pozicija zdravstvene industrije razlikuje se od pozicije Baracka Obame, u jednom značajnom pogledu – osiguravajuća industrija zahtijeva od svih da imaju i da zadrže zdravstveno osiguranje.

U suprotnosti s tim, Barack Obama bi obvezno zdravstveno osiguranje, barem za početak, uveo samo za djecu.     U prethodnoj utrci za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke to je i bila najznačajnija razlika u mišljenju između dvoje kandidata – Hillary Clinton i Baracka Obame.

Prema posljednjim podacima, 45,8 milijuna ljudi u SAD-u nema zdravstveno osiguranje. Vruću temu zdravstvenog osiguranja su u prethodnoj predsjedničkoj kampanji kao jednu od najznačajnijih naveli i Hillary Clinton i Barack Obama.

Donosimo stanovište zdravstvene industrije: Washington D.C. (SAD) – Zdravstvena industrija nedavno je priopćila da bi podržala uvođenje zdravstvene zaštite, koja bi zahtijevala od osiguravajućih kuća da prihvate sve osiguranike, neovisno o njihovoj bolesti ili invaliditetu.

Međutim, zauzvrat bi Kongres trebao zahtijevati od svih Amerikanaca da plaćaju premiju zdravstvenog osiguranja.

 Prijedlozi, koji su sastavljeni od strane dvije najznačajnije udruge osiguravatelja, imaju potencijal da utječu na, kao i da potaknu raspravu vezanu uz univerzalno zdravstveno osiguranje, upravo u vrijeme kada se novioizabrani predsjednik Barak Obama priprema preuzeti ured predsjednika SAD-a.

U dvije odvojene akcije, dvije trgovačke asocijacije, Američki planovi za zdravstveno osiguranje /America’s Health Insurance Plans/ i Blue Cross and Blue Shield Association najavilli su svoju podršku za zajamčeno zdravstveno osiguranje za osobe s već postojećim medicinskim dijagnozama, uz poveznicu s provedbenim nalogom za individualno osiguranje.

U nemogućnosti provedbe takvih naloga, osiguravatelji su priopćili da velik broj ljudi čeka dok ne postanu bolesni, pa tek onda kupe odgovarajuće osiguranje.

Članovi Kongresa su nedavno izjavili da bi oni željeli donijeti odgovarajući zakon sljedeće godine, kako je predložio g. Obama, te povećati pokrivenost u dostupnosti zdravstvene zaštite.

Nova pozicija koju je zauzela osiguravajuća industrija – koja je inače odbacila plan tadašnjeg predsjednika Billa Clintona 1994. za univerzalno zdravstveno osiguranje, ovog puta bi mogla olakšati put za donošenje odgovarajućeg zakona.    

Međutim, pozicija zdravstvene industrije razlikuje se od pozicije Baracka Obame, u jednom značajnom pogledu – osiguravajuća industrija zahtijeva od svih da imaju i da zadrže zdravstveno osiguranje.

U suprotnosti s tim, Barack Obama bi obvezno zdravstveno osiguranje, barem za početak, uveo samo za djecu.    

U prethodnoj utrci za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke to je i bila najznačajnija razlika u mišljenju između dvoje kandidata – Hillary Clinton i Baracka Obame.

Hillary Clinton je tijekom kampanje zastupala mišljenje da bi svaki Amerikanac trebao imati zdravstveno osiguranje.

Barack Obama je imao stanovište da bi se prethodno želio uvjeriti da je zdravstveno osiguranje dostupno i omogućeno svima, prije nego se obveže na tako sveobuhvatnu primjenu.

U velikom broju slučajeva, pacijenti koji boluju od raka, dijabetesa, koji su pretrpjeli traumatsku povredu mozga, ili boluju od neke druge teške bolesti, nemaju uopće mogućnosti uplatiti zdravstveno osiguranje.

Istraživači su priopćili da osiguravajuće kompanije odbiju 10 % ili više zahtjeva za police zdravstvenog osiguranja, zbog već postojećeg kroničnog stanja/bolesti potencijalnog osiguranika.

Stanovište Donalda G.Hamma, Jr-a, predsjednika osiguravajuće kuće Assurant Health: „Na tržištu individualnih zdravstvenih usluga, osobe mogu same odlučiti hoće li ili neće uplatiti zdravstveno osiguranje…“

„Ukoliko bi znali da mogu uplatiti zdravstveno osiguranje u bilo kojem trenutku, mnogi bi pričekali da obole, pa bi tek onda uplatili. Time se iznos povećava za sve.“

Osiguravatelji tvrde da se upravo to dogodilo u nekoliko saveznih država koje su odbile uplate zdravstvenog osiguranja podnositeljima na osnovu njihovog zdravstvenog stanja.

Nova očitovanja osiguravatelja ne spominju rješavanje dva bitna problema: kako provesti individualne naloge, te kako odrediti iznose premija.

Dok bi osiguravatelji bili dužni prodati policu bilo kojem podnositelju, ništa ne bi garantiralo da bi takvu policu potrošači mogli platiti.

Trenutno su iznosi premija regulirani različito u državama SAD-a i često variraju, ovisno o godinama, spolu, povijesti bolesti i prebivalištu unutar države.

Na tržištu individualnog osiguranja u većini saveznih država, osoba koja boluje od ozbiljne i kronične bolesti, mogla bi plaćati puno veću premiju od zdrave osobe istog spola i iste starosti.

Alissa Fox, dopredsjednica Blue Cross and Blue Shield Association, rekla je da je individualni nalog bio neizbježna nužna posljedica u bilo kojem pristupu koji zabranjuje osiguravateljima da odbijaju podnositelje zbog njihovog zdravstvenog statusa.

„Osiguranje najbolje funkcionira kada je svatko u fondu, kaže g-đa Fox, potrebni su vam zdravi ljudi u osiguravajućem fondu koji bi uplatili za bolesne osobe, puno motiviranije za kupovinu osiguranja.“

Osiguravatelji nisu objasnili kako će vlada provesti individualne naloge: putem novčanih kazni, poreznih dažbina ili na neki drugi način.   

Političari su nerado spominjali detalje provedbe, koji bi se mogli pokazati izrazito nepopularnima.

Stavljajući po strani ovakva mučna pitanja, sedam senatora, odgovornih za zdravstveno zakonodavstvo, sastalo se u studenome 2008. sa čvstom željom za rješavanjem problema.   Senatori koji su sudjelovali bili su iz saveznih država Montane, Connecticuta, Massachusettsa, West Virginije (sve demokrati), te senatori iz Wyominga, Iowe i Utah-republikanci. Izvor: www.nytimes.com