Teza: Manipulacija vrata može dovesti do moždanog udara

Manipulacija vrata bi trebala ublažiti bol, ne uzrokovati ga. Međutim, prije nekoliko godina su neurolozi zamijetili neobičan obrazac ljudi koji su patili od moždanih udara neposredno nakon tretmana kod kiropraktičara, posebno nakon tretmana podešavanja vrata.Njihova hipoteza sastojala se u tome da, kiropraktička tehnika zvana vratno-kralježnična manipulacija, u kojoj je uključeno snažno zavrtanje vrata, može oštetiti dvije najveće arterije koje vode kroz vrat do završetka mozga.

Moždani udari kod ljudi mlađih od 45 godina su relativno rijetki, ali su ovakva vratno-kralježnična oštećenja vodeći uzrok istih

Uslijedila su istraživanja. Istraživanje provedeno na Sveučilištu Stanford obuhvatilo je 177 neurologa, koji su pronašli 55 pacijenata, s moždanim udarom nakon što su bili na tretmanu kod kiropraktičara.

Sljedeće istraživanje, objavljeno u časopisu „Neurologist“ navelo je da su mladi pacijenti koji su doživjeli moždani udar u skupini koja je imala 5 puta veću vjerojatnost udara tjedan dana nakon vratnog tretmana kod kiropraktičara. Procjenjuje se postotak od 1,3 slučajeva moždanog udara na svakih 100.000 ljudi ispod 45 godina koji su dobili tretman namještanja vrata kod kiropraktičara.

Međutim, ostala istraživanja bacaju sumnju na gore rečeno. Jedno istraživanje objavljeno ove godine navodi da su istražili 818 slučajeva moždanog udara, povezanih s arterijskim oštećenjima na stražnjem dijelu vrata.

Prije njihovih udara, mlađi pacijenti koji su bili kod kiropraktičara, imali su veće izglede za bolove u glavi i u vratu, simptome koji često prethode moždanom udaru – sugerirajući da su imali već nedijagnosticirana oštećenja, a kiropraktičaru su se obratili zbog olakšanja bolova, ujedno ne shvaćajući da je moždani udar neizbježan.  Izvor: www. nytimes.com