Časopis broj 2/2019

S A D R Ž A J:
POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur………… 2 – 38

– Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-II/2019. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima, u odnosu na Ø 2018.g.
– Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
– Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

Analiza i komentari podataka o mirovinama

– Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u IV/19 za III/19.,
– Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
– Analiza korisnika starosne mirovine, stanje 30.4.o.g., koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o mirovinskom osiguranju i usporedba rasta za prethodno razdoblje
– Problemi koji se registriraju u praksi, koji bi mogli postati destimulirajući faktor opredjeljenja korisnika mirovina iz članka 99. Zakona o MO, za nastavak rada ili zasnivanja radnog odnosa, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

Slobodne teme:

Esej „Zdravstveni turizam, oksimoron ili društvena stvarnost“, pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur.,

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG
ZDRAVSTVA HRVATSKE
, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Aktualno: Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2019.g. prema ZOR-u i prema KU, kojeg mora donijeti poslodavac do 30. 06. 2019.g.

– Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih, npr. za MBL, za ljekarnu….
– Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili minimalnom trajanju od 4 tjedna.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE…………………………………… 39 – 54

– Za kažnjavanje ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse mora postojati pravni osnov za izricanje – unaprijed ugovorom propisane povreda i istim aktom unaprijed propisane sankcije za takvu povredu = načela represivnog prava – pa tako i za subjekte u poslovnom odnosu HZZO i zdravstvenog radnika privatne prakse, koji obavlja djelatnost u/za potrebe Mreže JZS
– Koncesija u primarnoj razini zz, iako je ukinuta stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u primjeni od 1.1.2019. god. i dalje je „kamen smutnje“ zbog neadekvatnog /proizvoljnog tumačenja Zakona
– Koncesija i „repovi“ koji se vuku i nakon 1.1.2019.g., još uvijek je aktualna i poprima u praksi bizarne oblike. Zbog toga, potrebno je još jednom komentirati nešto što je već x puta ponovljeno, jer će čitatelj moći akceptirati u kakvim se sve oblicima u praksi, reproducira primjena tog pravnog instituta
– Na stručno osposobljavanje, prema pitanju člana, član može primiti zdravstvenog radnika VŠS/SSS zdravstvenog usmjerenja ali i zdravstvenog radnika, kako je opisano u pitanju, to znači, koji ima i VSS farmaceutskog usmjerenja

IZ RADA UDRUGE…………………………………………………………….. 55 – 68

– Program rada Udruge za 2019.godinu, koji se nadovezuje na Izvještaj o
rezultatu rada Udruge u 2018.god., Odluku o usvajanju Završnog računa, i
usvajanju Financijskog plana za 2019. god. (donosi se sve u „paketu“, a objava izvršena u 2 broja Časopisa)

Prilozi: Popratni akt, iz rada udruge i izvadak iz časopisa – KONCESIJA