Časopis broj 4/2019

S A D R Ž A J: Stranica:
POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ………………. 2 – 43

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VI/2019. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2018.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u VIII/19 za VII/19.,
 • Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
 • Analiza korisnika starosne mirovine, stanje 31.8.o.g., koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o mirovinskom osiguranju i usporedba rasta za prethodno razdoblje

  Slobodne teme
 • Primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, NN, 100/18. – primjeri iz prakse, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Registar stvarnih vlasnika, obveza za pravne osobe, rok upisa stvarnih vlasnika je do 31.12.2019.god., pripremio mr.sc. Ante Gabrilo,
 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2019. godinu primici i porezno priznati izdatci slobodnih zanimanja/obrta u KPI za 2019.god (uključene dopune Pravilnika o porezu na dohodak od 01/09/2019.god.), pripremio mr.sc. Ante Gabrilo,
 • Esej „Politička pogubljenost“, pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur.,

  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 1 i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

  Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. :

  Modeli rješenja o isplati:
 • paušalne novčane naknade za podmirenje troškova prehrane radnika tijekom godine,
 • sebi – nositelju djelatnosti privatne prakse, paušalne novčane naknade za podmirenje troškova prehrane tijekom godine,

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE……………………………….……………..44-47

I dalje je prijepor kojim je izložen zdravstveni radnik privatne prakse uključen u Mrežu JZS u konfrontaciji sa svojim zdravstvenim radnikom SSS glede obračuna plaće, u smislu, da li i on ima pravo na dodatnih 4 % dodatka na plaću uz 8 % za teže uvjete rada, kako to ostvaruje zdravstveni radnik na radu u javnom sektoru zdravstva ?

IZ RADA UDRUGE………………………………………….………………………………48 – 64

 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost, od 6.6.2019.god.
 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za MBL djelatnost, od 27.6.2019.god.
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge, od 21.9.2019. god.

Prilozi: zaštita interesa privatne prakse , popratni akt i poslovne obavijesti.