Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (NN 121/19, primjena 1.1.2020.)

Člankom 5. mijenjan je/povećan o.o.o. utvrđen člankom 14.st.3.baznog Zakona-NN (NN 177/04 do 121/19), kojim je mijenjan st.4. u smislu, da fizička osoba može izjaviti kako želi plaćati porez na dobit, umjesto poreza na dohodak, i to ako ostvari ukupni prihod manji od 7,5 mil. kuna, a ao ima prihod veći od 7,5 mil. kuna godišnje, MORA se upisati u registar obveznika poreza na dobit. Stopa poreza na dobit za obveznike ukupnog prihoda DO 7,5 mil.kuna je 12 % od 1.1.2020.g, umjesto 18 % godišnje, a za obveznike poreza na dobit koji su ostvarili prihod veći od 7,5 mil. kuna, stopa poreza na dobit je 18 %/godišnje.