Časopis broj 1/2020

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 30

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje 2019. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2018.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u II/20 za I/20.,
 • Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
 • Analiza korisnika mirovine iz članka 99. Zakona o MO , na dan 29.02.o.g., osoba koji su zasnovali radni odnos do ½ PRV i usporedba rasta za prethodno razdoblje (korisnika starosne mirovine ,prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ,korisnika mirovine MUP-a i MO )
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina

STRUČNI ĆLANCI/PREDMETI PRILAGOĐENI VREMENU KRIZE COVID-19

 • Moguće mjere/postupanje poslodavaca, poglavito osnivača ustanova/trgovačkih društava za zdravstvenu djelatnost i zdravstvenih radnika privatne prakse, koji nisu uključeni u Mrežu javne zdravstvene službe, glede nastavka obavljanja djelatnosti i održavanja statusa u uvjetima krize izazvane proglašenom EPIDEMIJOM/PANDEMIJOM COVID 19 (11.3.2020.god.)

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.


ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE
pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………..31-33

 • U krizi koja je zahvatila Državu/društvo krajem veljače i početkom ožujka 2020.god., u svezi proglašene epidemije/pandemije COVID 19, zdravstveni radnici privatne prakse uključeni u Mrežu JZS, ali i svi drugi izvan Mreže, kao i privatne zdravstvene ustanove/trgovačka društva za zdravstvenu djelatnost trpe štetne posljedice na poslovanje izazvane epidemijom/pandemijom
 • Zdravstveni radnik privatne prakse koji je ili nije uključen u Mrežu JZS može zaposliti x radnika, različitog zanimanja/stupnja stručne spreme, zavisno o potrebama za obavljanje djelatnosti

IZ RADA UDRUGE…………………………………………………………………..59 – 64

 • Izvješće o rezultatu poslovanja Udruge u 2019.god., sa analitičkim i subanalitičkim podacima, koje je podnio tajnik Udruge,
 • Nalaz Nadzornog odbora u svezi materijalno-financijskog poslovanja Udruge u 2019.god.
 • Odluka o usvajanju Završnog računa Udruge za 2019.god.,
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana Udruge za 2020.god. ,
 • Odluka o iznosu članarine i pristupnine u članstvo Udruge za 2020.god.,
 • Odluka o usvajanju Programa rada Udruge za 2020. god.,

Prilozi: zaštita interesa privatne prakse i COVID izjava pacijenta