Časopis broj 4/2020

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 23

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-IV/2020. god. . i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2019.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,
 • STRUČNI ČLANAK – Autor: Mrs.sc. Ante Gabrilo
  Novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite u ugovornim razdobljima od 2013.god. do 2020. godine, za četiri djelatnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Članak: „Za 2020. god. osnovica za obračun plaća radnika u privatnom zdravstvu Hrvatske utvrđena za razdoblje I-V/2020., u iznosu od 5.809,79 kn bruto/mjesec, o s t a j e ista, tj. neće se mijenjati s primjenom od 1.6., odnosno 1.10.2020.god“,

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

IZ RADA UDRUGE………………………………………………………………………………….. 24 – 56

 • Zapisnik za sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 18.7.2020.god.
 • Poziv za Skupštinu Udruge za 21.11.2020.god. sa prilozima:

  – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Udruge,
  – Izvještaj o radu Udruge u razdoblju od 2016 – 2020.god,
  – Smjernice za izradu Programa rada Udruge za razdoblje
  2021- 2025.,
  – Smjernice za izradu Financijskih planova Udruge za razdoblje
  2021- 2025.,
 • Tekst na zadnjim koricama Časopisa: „Nove mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dodjelu potpora…

Prilozi: Skupština Udruge , Zadnja stranica.