Časopis broj 6/2020

S A D R Ž A J: Stranica:


IN MEMORIAM Prof.dr.sc. Višnja Milković Latin, dr. med., spec. gin. i opstetricije ………………………………………………………………………………………….…. 2
POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 49

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-X/2020. god. . i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2019.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u prosincu za studeni 2020. god.
 • Analiza korisnika mirovine iz članka 99. Zakona o MO , na dan 31.12.2020.god. , osoba koji su zasnovali radni odnos do ½ PRV i usporedba sa podacima za prethodna razdoblja (korisnika starosne mirovine ,prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ,korisnika mirovine MUP-a i MO )
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina
 • Oprema u ordinaciji opće/obiteljske medicine, nedostatna da se obave neke usluge/postupci propisani za navedenu djelatnost, članak I. Gabrila dipl. iur.
 • Zamjena hrvatske kune sa eurom, članak I. Gabrila, dipl. iur.
 • Osiguranje depozita građana u poslovnim bankama od rizika propasti banaka i….,članak i. Gabrila, dipl. iur.
 • Kako zaposliti stranca – države koja nije članica EU-a?

MINI POREZNA REFORMA OD 01/01/2021.GOD – pripremio mr.sc. A. Gabrilo.

 • Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona, NN 2/2021.
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, NN 138/20, Pravilnik…, NN 01/2021.
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit, NN, 138/20. i Pravilnik o porezu na dobit, NN, 01/2021.
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak, NN 138/20 i Pravilnik…, NN, 01/21.,
 • Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, od 01/01/2021.god.,
 • Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021.godinu,
 • Dilema, da li je plaćanje naknade za koncesiju i nakon stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, NN, 100/18., u primjeni od 1.1.2019.god. zakonito/nezakonito?
 • Slobodne teme: „Što ne valja u zdravstvu“, esej Vladimira Kamenskog, dipl. iur.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

KORIŠTENJE OSOBNOG/PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

 • Model Naloga za korištenje osobnog automobila u službene svrhe,
 • Model Evidencije o korištenju osobnog automobila u službene svrhe,
 • N a p u t a k za popunu naloga za korištenje osobnog automobila u službene svrhe

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………….. 50 – 67
IZ RADA UDRUGE………………………………………………………………………………. 68

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge, od 12.12.2020.god.

Prilozi: Zaštita interesa privatne prakse , Maksimalni iznosi primjerenih plaća i popratni dokument.