Časopis broj 3/2021

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 50.

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø za razdoblje I-III/ 2021. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2020.g.
 • Analiza plaća u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Analiza plaća u realnom sektoru.
 • Usporedba Ø plaće u RH s nekim državama u EU

Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema Zakonu o MO

Analiza i komentari podataka o mirovinama

 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u svibnju za travanj 2021. god.
 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
 • Za usporedbu, prezentiraju se podaci o mirovinama koje su ostvarili osiguranici, računajući do 31.12.1998.god. i koji su ostvarili, računajući od 1.1.1999.god.??
 • Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina,

Stručni članci:

 • Analiza plaća u društvenim djelatnostima, javnoj upravi, znanosti, socijalnoj skrbi, financijama i…, prema podacima iz tablice br. 1., članak I. Gabrila, dipl. iur.

Slobodne teme:

KOME ODGOVARA UPRAVNOPRAVNI DILETANTIZAM? – esej Vladimira Kamenskog, dipl.,iur.

 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOGZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak?

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. :


Aktualno: Izvršenje rasporeda korištenja GO/2021.g.:

 • Uvodne napomene
 • Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja
 • Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
 • Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse
 • Regres za korištenje GO/2021.g.
 • Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP,kao poduzetnika

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………..51 – 56

Prilozi: zaštita interesa privatne prakse i zadnje korice.