Časopis broj 5/2021

AKTUALNE TEME: Stranica:

  • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021.godinu, primici i porezni priznati izdatci slobodnih zanimanja/obrta u knjizi primitaka i izdataka (KPI) za2021. god.…………………………………………………………………………………………… 2 – 7
  • Dopis Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o načinu vraćanja isplaćene razlike novčanih sredstava, dostavljen ugovornim partnerima i ogledni primjerak prigovora na dopis..…………………………………………8 – 9

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim izno

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora,iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika ……………………………………………………………………………………..…………… 10-16

Modeli rješenja o isplati:

Paušalne, neoporezive novčane naknade za podmirenje troškova prehrane radnika tijekom godine, do 5.000,00 kn./god.

Isto sebi – nositelju djelatnosti privatne prakse ,također do 5.000,00 kn./god., pozivom direktno na odredbe Zakona o porezu na dohodak i na odredbe Pravilnika/isti predmet

Neoporeziva nagrada za obračun rezultata rada radnika, do 5.000,00 kn/god.

Isto sebi – neoporeziva nagrada za obračun rezultata rada i -nositelju djelatnosti privatne prakse, također do 5.000,00 kn

AKTUALNO:

Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2021., sa modelima Rješenja za isplatu potpore, te Isplata „Božićnice“/2021. radniku/ZRPP, sa modelima
Rješenja za isplatu……………………………………………………………,,…………18 -25

Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina…………………………………………,,……..25 – 26

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, NN, 12/21. 27 -28
prezentacija – mr.sc. Ante Gabrilo

Kapara, predujam, prihodi u ordinaciji ili poliklinici dentalne medicine, stručni članak mr.sc. Ante Gabrila……………………………………………… 28 -29

Analiza i komentari podataka o mirovinama

• Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u listopadu za rujan 2021. god.
• Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
• Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV, ……………………………..30 – 39

Slobodne teme:

  • Zdravstvena politika, esej Vladimira Kamenskog dipl. iur. ……….. 40 – 42
  • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø za razdoblje I-IX/ 2021. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2020.g.
  • Analiza plaća u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
  • Analiza plaća u realnom sektoru……………………………………………… 43 – 50

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE – vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …….……………………………….51 – 64

Prilozi: poslovne obavijesti i zaštita interesa privatne prakse.