Časopis broj 6/2021

Aktualne teme

 • GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, TE PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021.GODINU, stručni članak mr.sc. Ante Gabrila …………………….......................................................................................................................................................…………...2 – 10
 • Model Odluke o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o Model Odluke o blagajničkom maksimumu
 • Model Odluke o blagajničkom maksimumu
PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak – pripremio Ivan Gabarilo, dipl. iur. ………………………………………………………………………………..…………………………………….................................…….10 - 18

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika

Modeli rješenja o isplati:

 • Paušalne, neoporezive novčane naknade za podmirenje troškova prehrane radnika tijekom godine, do 5.000,00 kn./god.
 • Isto sebi – nositelju djelatnosti privatne prakse ,također do 5.000,00 kn./god., pozivom direktno na odredbe Zakona o porezu na dohodak i na odredbe Pravilnika/isti predmet
 • odobrenju troškova prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije

STRUČNI ČLANCI - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ..………………................................................................……………………18 - 28

 • Neke članice Udruge ostvarile su zaštitu svojih prava pred sudom od namjere gradske ljekarne da im otkaže ugovor o zakupu, u postupku primjene članka 261. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Atak na obiteljske liječnike, koji provodi HZZO, iako je on njihov poslovni partner,
 • Uvođenje Eura, kao sredstva plaćanja u platni promet RH – zamjene HRK, računajući od 1.1.2023.god.
 • Sredstva državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2022.godini
 • „Zdravstvo u slobodnom padu“- esej Vladimira Kamenskog, dipl. iur.

KOMENTARI/STRUČNA RAZRADA PODATAKA O OSIGURANICIMA MIROVINSKOG OSIGURANJA I O KORISNICIMA MIROVINA PREMA SVOTAMA MIROVINA, VRSTAMA I PREMA PROSJEČNIM IZNOSIMA MIROVINA, KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA MIROVINU PREMA ZAKONU OM – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ……………………...................................................................................................................................................................................………………..29 - 44.


 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø za 2021. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2020.g.
 • Analiza plaća u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Analiza plaća u realnom sektoru

ANALIZA I KOMENTARI PODATAKA O MIROVINAMA – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ........……………………44 - 51

 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u LISTOPADU za RUJAN 2021. god.
 • Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………………………………………….................................................................................................................................………52 - 59

IZ RADA UDRUGE…………………………………………………………………………………….................................................................………60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge održane 18.12.2021.god.

Prilozi za preuzimanje: