Časopis broj 2/2022

POSLOVNE OBAVIJESTI...........................................2 – 38

Aktualne teme

  • • Osnivanja ustanove za zdravstvenu skrb iz članka 109. Zakona o zz, za obavljanje djelatnosti opće/obiteljske medicine, koja bi također bila uključena u Mrežu JZS – stručni članak , pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
     • Gruba usporedba prosječnih plaća/radno mjesto u R Njemačkoj, iskazana u eurima, sa prosječnim plaćama prema stručnoj spremi u RH, iskazanim u kn i euru, prema tečaju za konverziju od 7,53 kn/€ - – stručni članak , pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. 
    • Zamjena HRK kao sredstva plaćanja sa eurom, prema najavi, od 1.1.2023.god. – stručni članak , pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak – pripremio Ivan Gabarilo, dipl. iur.:
• Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja RASPOREDA korištenja godišnjih odmora radnika za 2022. g., kojeg mora donijeti poslodavac do 30. 06. tekuće godine/godina

• Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih, npr. za MBL, za ljekarnu....

• Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili minimalnom trajanju od 4 tjedna.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………………………………………….................................................................................................................................………39 - 44

Prilozi za preuzimanje:

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE
TEKST ZA KORICE
POSLOVNE OBAVIJESTI
Više informacija: Časopis broj 2/2022