Časopis broj 3/2022

POSLOVNE OBAVIJESTI...........................................2 – 16


 • Nerealno visoke plaće u djelatnosti zdravstva u vremenu, kada visina BDP/stanovnik ne može pravdati takve isplate
 •  Rebalans Financijskog plana HZZO-a, kako je to obuhvaćeno izmjenom i dopunom Državnog proračuna RH za 2022.god. i projekcijom za 2023/24.god., NN, 62/22.
 •  Bolovanja u RH, prema Izvješću HZZO-a - objavljeno u VL
 • Primjena Zakona o mirovinskom osiguranju glede realizacije uvjeta za ostvarenje mirovine žena, u 2022.god. – manji broj godina života, kao iznimka od pravila iz članka 33. i 34. ZMO
 • Zamjena HRK kao sredstva plaćanja sa eurom, prema najavi, od 1.1.2023.god. – 2. dio .
 • Sažetak najbitnijih odrednica zakona u primjeni glede uvođenja eura, kao službene valute u RH.
 • Odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koje su relevantne/obvezujuću i za primjenu Zakona u uvođenju eura
 • Primjena odredbi Odluke o ugovaranju zdravstvene zaštite, NN, 63/22. – kratki prikaz novih iznosa vrijednosti programa rada ordinacija primarne razine zz, MBL-a i ljekarni
 •  „Kolaps u zdravstvu“, esej Vladimira Kamenskog, dipl. iur. .......17 - 18

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak – pripremio Ivan Gabarilo, dipl. iur.:.............................................19 – 40
 • Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika Izvršenje rasporeda korištenja GO/2022.g.:

 •  Uvodne napomene

 •  Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja  Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika  Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse

 • Regres za korištenje GO/2022.g.

 •  Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao poduzetnika


 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema ZMO.......40 -47
 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-IV/2022..........47 -52

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………………………………………….................................................................................................................................………53 - 56