Časopis broj 5/2022

AKTUALNE TEME:

 • Izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom i razdoblje dvojnog optjecaja ……..............2 - 4
 • Novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite u ugovornim razdobljima od 2013. do 11/2022.god., za opću/obiteljsku medicinu i dentalnu medicinu .……………………………………………...5 – 9
 • Članak objavljen u VL – „Privatnici: za isti novac obavili bismo 25 % više pregleda i skratili čekanje...11

  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Neoporezivi iznosi, koje poslodavac ZRPP m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika…….........................................................……….12 - 16
  • Modeli rješenja o isplati:
 • Isplata potpore radniku i ZRPP1 – sebi, za kupnju dara djetetu/2022., sa modelima Rješenja za isplatu potpore, te Isplata „Božićnice“/2022. radniku/ZRPP, sa modelima Rješenja za isplatu.........……17 - 25
 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema Zakonu o MO
 • Analiza i komentari podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci..26 - 28
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u studenom za listopad 2022. god. ………………………………............................................................…………………………………….28 - 32
 • Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV, ……………..............................................……………………………………………………………..32 - 34
 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø za razdoblje I-IX/ 2022. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2021.g………………………………………………................................………………..34 - 35
 • Analiza plaća u realnom sektoru, te u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje……………….................................................………………… 35 - 40

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………………………………………….......................................................................................………41 - 49

  IZ RADA UDRUGE………………………………………………………….......................................................……………….. 50 - 64
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 2.7.2022.god.
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 15.10.2022.god.
 • Zapisnik sa telefonske sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 4.11.2022.god.
 • Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora Skupštine Sindikata radnika na radu kod poslodavaca u privatnoj praksi Hrvatske od 3. 11.2022.god.
 • Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 6.663,47 kn bruto, u primjeni od 1.1.2023.god. (za obračun plaća za XII/22)
 • Novi iznosi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023.god.

Dokumenti za download :