Časopis broj 1/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 902,08 €/mjesec (6.796,72 kn/mjesec) bruto, u primjeni od 1.4.2023.god. (za obračun plaće za VI/23, koristiti će se novi koeficijenti složenosti)

AKTUALNE TEME:

 • 1. Obračun plaća u privatnom zdravstvu Hrvatske za rad ostvaren u travnju 2023.god., pa sve do stjecanja uvjeta za promjene¸ pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ....................…………………………………….2 - 8
 • 2. Analiza svih modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite u ugovornim razdobljima od 2013.god. do 30.4.2023.god – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo ………………………….............………………9 – 23

 • Analiza „hladnog pogona“ za sve djelatnosti primarne zdravstvene zaštite,
 • Izračun plaće dr.med.dent. i dent.asistenta/ms. iskazan kroz hladni pogon i glavarinu (prezentacija HZZO 1/2023),
 • Izračun plaće dr. med. dent. i dent. as./m.s. iskazan kroz hladni pogon i glavarinu (Ku 30.9.2019., primjena od 1.9.2013., osnovica od 1.10.2022.g. (prezentacija HZZO-a, 2013) i nova Uredba o koeficijentima od 27.4.2013.god.,
 • Mogući prihod tijekom godine u kn u 2013./3 mj. 2023.god. u HRK/€,
 • Izračun plaće dr.spec. i m.s. u timu u pzz. iskazan kroz hladni pogon i glavarinu za 3 djelatnosti (HZZO prezentacija 1/2013.god.),
 • Kalkulativna sredstva za standardni tim dr.med.spec. o/om., Odluka HZZO-a 27.3.2023.god.,
 • 3.Primjena Kolektivnog ugovora o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, objava NN, 148/22, u primjeni od 1.1.2023.god. – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ...........................................................................................................................................……………………………….18 -19

  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak…………………………...............................................................................................................................……..19 – 23
 • Neoporezivi iznosi iz Pravilnika o porezu na dohodak , koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i/ili radniku i neoporezivi iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, a koje poslodavac može, a ne mora isplatiti

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentari – Ivan Gabrilo, dipl. iur. i mr.sc. Ante Gabrilo ….…….........................................................................................………24 - 33

  IZ RADA UDRUGE…………………………………………….......................................................…………………………… 34 - 64

  Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 18.2.2023.god. sa prilozima:
 • Izvješće o rezultatu poslovanja Udruge za 2022.god. s analitičkim i subanalitičkim podacima,
 • Odluka o usvajanju Završnog računa za 2022.god.,
 • Financijski plan Udruge za 2023.god.,
 • Odluka o visini članarine i pristupnine u članstvo Udruge za 2023.godinu,
 • Program rada Udruge za 2023.god. – 1. dio,

Dokumenti za download :