Časopis broj 2/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 902,08 €/mjesec (6.796,72 kn/mjesec) bruto i novim koeficijentima iz Uredbe…NN, 46/23., u primjeni od 1.6.2023.god. (za obračun plaće za VI/23 u VII/23)

AKTUALNE TEME:

 • Primjena Odluke o osnovama za sklapanja ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u primjeni od 1.6.2023.god., sa komentarima i usporedbom vrijednosti rada tima primarne razine zdravstvene zaštite i troškovima za zaposlene, prema odlukama 2023.god. i prethodnim odlukama 2022., te za troškove, prema novim koeficijentima za izračun plaća, nova osnovica za plaće od 01.04.2023.god.– pripremio mr.sc. Ante Gabrilo …………………………………………………………………………………………..2 – 7
 • 3.Primjena Kolektivnog ugovora o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, objava NN, 148/22, u primjeni od 1.1.2023.god. – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ...........................................................................................................................................……………………………….7 -10

  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak…………………………...............................................................................................................................……..10 – 14
 • Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja RASPOREDA korištenja GO radnika za 2023. g., kojeg mora donijeti poslodavac do 30. 06. tekuće godine/godina……………………………………………………15 – 21
  • Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih, npr. za MBL, za ljekarnu….
  • Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi
   na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili
   minimalnom trajanju od 4 tjedna.
 • Analiza podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima
  mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima
  mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema Zakonu o MO ……….22 - 24
 • Analiza i pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju,
  prema podacima za III/2023.god. – isplata mirovina u IV/2023.god. ….24 - 28
 • Analiza i komentar u svezi broja korisnika mirovine, koji su zasnovali radni
  odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV………………………28 - 31
 • Analiza i komentar o radnicima/osiguranicima koji su mlađi od 30 godina i s
  kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je
  time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina …………………31 - 33
 • Analiza i komentar o neto i bruto plaći po zaposlenom u pravnim osobama
  RH za razdoblje I-III/2023. god., sa indeksom odnosa plaće ø I-III/
  2023/2022……………………………………………………………………………………………33 - 40
 • Stručni članak koji daje odgovor na pitanje, da li zahtjevi za povećanje plaća
  liječnika u RH, s obzirom na činjenicu da su nekima obračunate/isplaćene,
  registrirane kao najveće, od 10 isplaćenih plaća na teret Državnog proračuna
  tj. odgovor, da li su takvi zahtjevi realni, odnosno, da li su takvi
  zahtjevi/takve obračunate plaće realno moguće, s obzirom na
  ekonomsku/gospodarsku snagu Države, mjereno visinom BDP-a/stanovnik? –
  pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur…………………………………………………………….40 - 43
 • „Zdravstvo za bogate i siromašne“ – esej Vladimira Kamenskog, dipl.iur.
  ……………………………………………………………………………………………………………..43 - 45
 • ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentari – Ivan Gabrilo, dipl. iur. i mr.sc. Ante Gabrilo ….…….........................................................................................………46 - 56

  IZ RADA UDRUGE…………………………………………….......................................................…………………………… 57 - 64
 • Program rada Udruge za 2023.god. – 2. dio,

Dokumenti za download :

POSLOVNE OBAVIJESTI B 2- 23

Max.iznosi pp - od 1.6.2023€

B- 2 - 23 ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE