Časopis broj 3/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 902,08 €/mjesec (6.796,72 kn/mjesec) bruto i novim koeficijentima iz Uredbe…NN, 46/23., u primjeni od 1.6.2023.god. (za obračun plaće za VI/23 u VII/23)

AKTUALNE TEME:

 • Uloga ginekologa i pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i odgovor na epidemiju, burnout – stručni članak Marije Divić, dr. med., spec. ginekologije i porodiljstva..............................................…………………………………………………………………………………………..2 – 6
 • Primjena Kolektivnog ugovora o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, objava NN, 148/22, u primjeni od 1.1.2023.god. – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ...........................................................................................................................................……………………………….7 -10
 • Primjena istog Kolektivnog ugovora, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak.....................................................……..10 – 14
 • Izvršenje rasporeda korištenja GO/2023.god.- pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur………..………15 – 30

  - Uvodne napomene
  - Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja
  - Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
  - Modeli Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse
  - Regres za korištenje GO/2023.g.
  - Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao poduzetnika

  Analize koje slijede, pripremio: Ivan Gabrilo, dipl. iur.:
 • Analiza i komentar o neto i bruto plaći po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje I-IV/2023. god., sa indeksom odnosa plaće ø I-IV/ 2023/2022 god ..............................................….31 - 34
 • ▪ Analiza podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja …....................................................…..34 - 35
 • ▪ Analiza i pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju, prema podacima za V/2023.god. – isplata mirovina u VI/2023.god. ……………………………………………………………………35 - 38
 • ▪ Analiza i komentar u svezi broja korisnika mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV……………………………………………………………………………………...38 - 39


  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentari – Ivan Gabrilo, dipl. iur. i mr.sc. Ante Gabrilo ....................................................................................………40 - 44

Dokumenti za download :

POSLOVNE OBAVIJESTI B 3- 23

B- 3 - 23 ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE