Časopis broj 5/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 947,18 €/mjesec (7.136,53 kn/mjesec) bruto i novim koeficijentima iz Uredbe…NN, 46/23., u primjeni od 1.10.2023.god.

POSLOVNE OBAVIJESTI - AKTUALNE TEME:

▪ GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2023. GODINU PRIMICI I POREZNO PRIZNATI IZDATCI SLOBODNIH ZANIMANJA/ OBRTA U K.P.I. ZA 2023.god - pripremio mr.sc. Ante Gabrilo …...........…..2 – 6
▪POREZNA REFORMA OD 1.1.2024.god. - pripremio mr.sc. Ante Gabrilo .................................................7– 17

Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Modeli rješenja o isplati:

- Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2023., sa modelima Rješenja za isplatu potpore, te Isplata „Božićnice“/2023. radniku/ZRPP, sa modelima Rješenja za isplatu……………........................................................………………………………………………………………………………..18 - 30
Analize koje slijede, pripremio: Ivan Gabrilo, dipl. iur….............................................…………………………30 - 46

▪Analiza i komentar o neto i bruto plaći po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje I-VIII/2023. god., sa indeksom odnosa plaće ø I-VIII/ 2023/2022 god

- Analiza plaća u realnom sektoru

 • Neto plaće u pravnim osobama po grupacijama,
 • Prosječno najveća i najmanja obračunata/isplaćena plaća/radnik u razdoblju I-VIII/23.
 • Zastupljenost broja radnika/grupacija u ukupnom broju i njihova prosječna neto plaća

- Analiza i pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju, prema podacima za IX/2023.god. – isplata mirovina u X/2023.god.

 • Međuzavisnost trajanja životnog vijeka korisnika mirovine u odnosu na moguć/očekivani prosjek vremena korištenja mirovine,
 • Prikaz vremena korištenja mirovina u korelaciji sa ostvarenim prosječnim mirovinskim stažom,
 • Očekivano trajanje života nakon umirovljenja,
 • Podaci o korisnicima koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. puta u 2023. i kojima je prestalo pravo na mirovinu – uzrok smrt,
 • Osiguranici prema kategorijama osiguranja, te prema županijama,
 • Korisnici kojima su mirovine priznate i/ili određene prema posebnim propisima


  - Analiza i komentar u svezi broja korisnika mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentari – Ivan Gabrilo, dipl. iur. i mr.sc. Ante Gabrilo……………………………………………………………………47 - 56

Dokumenti za download :


Zaštita interesa privatne prakse

Poslovne obavijesti

Osnovice za obračun doprinosa

Maksimalni iznosi primjerenih plaća