Kategorija: Časopis

Časopis broj 5/2020

S A D R Ž A J: Stranica: Podnesak HUUGO upućen javnosti , u svezi statusa ZRPP uključenih u Mrežu JZS……………………………………………………………………………………………….. 1POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 52 Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-XII/2020. ….  Read More

0 commentsČasopis