Kategorija: Časopis

Časopis broj 5/2021

AKTUALNE TEME: Stranica: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021.godinu, primici i porezni priznati izdatci slobodnih zanimanja/obrta u knjizi primitaka i izdataka (KPI) za2021. god.…………………………………………………………………………………………… 2 – 7 Dopis Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o načinu vraćanja isplaćene razlike novčanih sredstava, dostavljen ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 4/2021

S A D R Ž A J: Stranica: INTERVJU: Razgovor s Hanom Kralj, dr. med. dent., spec. parodontologom, osnivačicom i ravnateljicom Poliklinike za dentalnu protetiku, parodontologiju, ortodonciju i endodonciju sa restaurativnom dentalnom medicinom K 2, Petrova 84, 10000 Zagreb…………………………..…………… 2 – 6 ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 6/2020

S A D R Ž A J: Stranica: IN MEMORIAM Prof.dr.sc. Višnja Milković Latin, dr. med., spec. gin. i opstetricije ………………………………………………………………………………………….…. 2POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 49 Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-X/2020. ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 5/2020

S A D R Ž A J: Stranica: Podnesak HUUGO upućen javnosti , u svezi statusa ZRPP uključenih u Mrežu JZS……………………………………………………………………………………………….. 1POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 52 Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-XII/2020. ….  Read More

0 commentsČasopis