Časopis broj 6/2020

S A D R Ž A J: Stranica: IN MEMORIAM Prof.dr.sc. Višnja Milković Latin, dr. med., spec. gin. i opstetricije ………………………………………………………………………………………….…. 2POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 49 Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-X/2020. ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 5/2020

S A D R Ž A J: Stranica: Podnesak HUUGO upućen javnosti , u svezi statusa ZRPP uključenih u Mrežu JZS……………………………………………………………………………………………….. 1POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 52 Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-XII/2020. ….  Read More

0 commentsČasopis