Člankom 5. ZIDZPD mijenjan je/povećan o.o.o.utvrđen čl.14.ar.3.baznog Zakona-NN 115/16 do 121/19, povećan s 3.800,00 na 4.000,00 kn/mj. Člankom 13. ZIDSZPD dopunjen je čl. 46. baznog Zakona-GODIŠNJI POREZ na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz čl.18. baznog Zakona umanjuje se fizičkim osobama do 25.fodine života, koje ostvare plaću iz čl.21.st.1 točka1 baznog Zakona za 100 % poreza koji se obračunava po stopi 24 % i 36 %, a fizičkim osobama od 26. do 30.g. života, za 50 % razmjernog dijela porezne godišnje obveze.